Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
MAT252MATHEMATICS IVCompulsory245
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı, sayısal yöntemleri öğrenmek ve mühendislik problemlerine sayısal çözümleme yöntemleri uygulayabilme yeteneğinin kazanılmasıdır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Necdet ÖZBALTA, Prof. Dr. Ali GÜNGÖR
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Hata analizi: Matematiksel model, Yaklaşım ve yuvarlatma hataları, Denklemlerin kökleri: Kapalı yöntemler, Açık yöntemler, Matrisler, Matris İşlemleri, Determinantlar. Doğrusal cebirsel denklemler: Gauss eleme, LU ayrıştırması ve matris inversi, Eğri uydurma: En küçük kareler regresyonu, interpolasyon, Fourier yaklaştırması, Sayısal türev ve integral: Newton-Cotes integral formülleri, Eşitliklerin integrali, Sayısal diferansiyel, Adi diferansiyel denklemler: Runge-Kutta yöntemi, Euler, Geliştirilmiş Euler yöntemleri, Kısmi diferansiyel denklemler: Sonlu fark-eliptik denklemler, Sonlu fark-parabolik denklemler, Sonlu eleman yöntemi
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
 S.C. Chapra, R.P. Canale, “Numerical Methods for Engineers”, McGraw Hill, 1990.  B.M. Ayyub, R.H. McCuen, “Numerical Methods for Engineers”, Prentice Hall, 1996.  S. Nakumara, “Applied Numerical Methods in C”, Prentice Hall, 1993.  S. S. Rao, “Applied Numerical Methods for Engineers and Scientists”, Prentice Hall, 2002.  F. Laurene, “Numerical Methods Using Mathcad”, Prentice Hall, 2002
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
PO
19
PO
20
PO
21
PO
22
PO
23
PO
24
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr