Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
502002362018ETHICCompulsory242
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Güzellik, Kozmetik ve Kuaförlük sektöründe hizmet verecek meslek mensuplarının; alanlarındaki yenilikleri ve güncel mevzuatı takip ederek, kendilerini sürekli geliştiren, tüketici ve hasta haklarına özen gösteren, hatasız ve kaliteli hizmet sunumunu meslek ahlakına uygun olarak gerçekleştirebilen, etik değerleri benimsemiş bireyler olmalarını sağlamak.
Name of Lecturer(s)
Bülent KIRAN
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Toplumsal Yaşamın Sosyal Düzeni Üzerinde Etkili Olan Faktörler, Temel Hukuk Kuralları, Meslek Uygulamaları Sırasında Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar, Etik Ve Temel Bilimlerin Etik İle İlişkisi, Etik Değerlendirme Süreci, Bir Kurum Olarak Meslek Ve Meslek Örgütlerinin İşlevi, Meslek Etiği, Kodları, Fonksiyonları, İlkeleri, Toplumsal Yaşamda Etik Problemlerin Kaynakları, Etik Dışı Davranışların Neden Ve Sonuçları, Başarılı İş Yeri Yönetiminde Etik Değerlerin Önemi, Tüketici Hakları, Hasta Hakları, Başarılı Bir Kurumsal İletişim İçin Halkla İlişikler Ve Konulara İlişkin Uygulama Ve Tartışmalar.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Öğr. Gör. Bülent KIRAN, Meslek Etiği ve Mevzuatı Ders Notları,2009. DERS ARAÇLARI: Bilgisayar, Projeksiyon cihazı.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr