Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
502024382018OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IICompulsory482
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
1. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında ihtiyaç duyacakları temel bilgileri vermek, 2. Çevre, iş güvenliği, insan sağlığı gibi konularda duyarlılık kazandırmak, 3. İş kazaları ve meslek hastalıklarınıı öğretmek. 4. İş yerlerinde kurulan işçi sağlığı, iş güvenliği komiteleri ve görevleri, SSK ve sağlık hizmetlerini öğretmek. 5. İş yerlerinde zararlı olan faktörler hakkında bilgi vermek 6. Çevresel ve kişisel kontrol önlemlerini öğretmek, 7. Toksik maddelerin vücuda alınması, vücuttan atılması ve etkilerini öğretmek, 8. Bazı kimyasal maddelerin özellikleri ve korunma yöntemleri için örnek vermek, 9. Güvenlik Bilgi Formları (SDS) hakkında bilgi vermek. 10. Büyük Endüstriyel Kuruluşlarda meydana gelen yangın, patlama ve toksik buharların yayılmasıyla ilgili büyük endüstriyel kazalara ve bunlardan alınacak derslere örnekler vermek. 11. Risk analiz yöntemleri, HAZOP, HAZAN, hata ağacı analizi, uygulama vb. becerilerini vermek. 12. Yangın çeşitleri, gaz ve toz patlamaları, kaynayan sıvıların genleşen buharlarının patlaması (BLEVE) hakkında bilgi vermek.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularındaki temel bilgiler. Çalışanların iş yerlerinde karşılaşabilecekleri sorunlar, bu sorunlara karşı güvenlik konusunda getirecekleri çözümleri sağlayacak bilgiler, analiz yöntemlerinin uygulanması gibi becerilerin kazanılması.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. D. A. Crowl, J.F. Louvar, "Chemical Process Safety: Fundamentals with Applications", Prentice Hall International Series in the Physical and Chemical Engineering Sciences, 1990. 2. N.Gizli, C.Uraz “Process Safety and Hazard Prevention” ders notları, İzmir, Mart, 2015.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr