Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
502023452018TECHNICAL DRAWINGCompulsory354
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Objectives of the Course
Bu dersin amacı öğrencilerin; geometrik çizimleri, izdüşümü ve görünüş çıkarmayı yapabilmesini, perspektif çizimleri yapabilmesini (hayvan barınakları ve çevresi) ve bu çizimleri anlamasını, plan okumasını ve ekipmanlar için dizayn yapabilmesini sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Zir. Müh. Taner Öcel
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Teknik resim aletleri, resim kağıtları, ölçekler, yazı ve rakamlar, çizgi ve çeşitleri, geometrik çizimler, izdüşüm, görünüş çıkarma, perspektifler, kesit alma, ölçülendirme
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
DERS KİTABI: ÇARKÇI Mahmut Uygulamalı Teknik Resim Se-Da Yayınları İkinci Baskı 1992 YARDIMCI KİTAPLAR: SHLESINGER B. Edward Buluş Nasıl Yapılır Çeviri ERGİN Özgür Tübitak 11. Baskı 2002 Michael J. Gelb Düşünmenin Tam Zamanı Çeviren: BİLGİÇ Taylan Arion Yayınevi 2002 BUZAN Tony Aklını En İyi Şekilde Kullan Çeviren: ERGÜDER Banu ARION Yayınevi 5. Baskı 2001 DERS ARAÇLARI: Kurşun kalem ve çeşitleri, silgi ve çeşitleri, düz cetvel, T. Cetveli, 450 gönye, 600 gönye, pergel ve takımları
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr