Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
502024612018NONWOVENSCompulsory472
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Derste öğrencilere dokusuz tekstil yüzeylerinin sınıflandırılması, tanıtımı, Dokusuz (Tafting/Nonwoven/Malimo), diğer yüzey makineleri ve üretim yöntemleri, dokusuz tekstil yüzeylerinin temel özellikleri ve kullanım alanları, Nonwoven teknik tekstiller ve kullanım alanları hakkında bilgiler verilir.
Name of Lecturer(s)
Yrd.Doç.Dr. Deniz DURAN , Prof. Dr. Kerim DURAN
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Güncel teknolojik gelişmelere göre yeni konular ilave edilmektedir.
Course Contents
Dokusuz Teksil Yüzeylerinin Tanımı ve Sınıflandırılması. Klasik keçe üretimi. Tafting Teknolojisi ve Tafting Yüzeylerin Üretimi. Tafting teknolojisinde üretim hesaplamaları. Tafting Halılarda Desenlendirme. Nonwoven Sektörüne Genel Bir Bakış. Nonwoven Teknolojisi ve Nonwoven Tekstil Yüzeylerinin Üretimi. Nonwoven teknolojisinde üretim hesaplamaları. Nonwoven Teknik Tekstiller ve Kullanım Alanları. Yapıştırma Yöntemi ile Tekstil Yüzeyi Üretimi. Malimo Teknolojisi ve Malimo (Malimo, Malivat, Malivlis, Malipol, Voltex, Kunit, Multiknit v.b.) Yüzeylerin Üretimi.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Prof.Dr. Kerim Duran, Dokusuz Yüzeyler Kitabı (2004). Prof.Dr. Kerim Duran’a ait çeşitli dergilerde Dokusuz Tekstil Yüzeyleri konusunda yayınlanmış olan makaleler. Horrocks A.R., Anand S.C., “Teknik Tekstiller El Kitabı”, Türk Tekstil Vakfı, (2003). Scharch P. B., “Malimo-Nähwirktechnologien”, Veb Fachbuchverlag Leipzig, (1978). Böttcher P., Schröder G., Möschler W., “Vliesstoffe”, Veb Fachbuchverlag Leipzig, (1976). Jörder H., “Textilien auf Vliesbasis (Nonwovens)”, P.Keppler Verlag KG Heusenstamm, (1977). Buurman D. C., “Handbuch der Heimtextilien Band I Teppiche und textile Bodenbeläge”, Deutscher Fachverlag GmbH, (1975). Albrecht W., Fuchs H., Kittelmann W., “Vliesstoffe”, Wiley-Vch, (2000). Technische Textilien, Melliand Textilberichte, Chemiefasern gibi dergilerden konuyla ilgili makaleler. Konuyla ilgili web siteleri
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
3. sınıfın yaz aylarında yapılması gereken zorunlu sanayi stajı kapsamında bazı öğrenciler staj uygulamalarını bu dersle ilgili yapmaktadırlar.
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr