Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
7501002042013EPIDEMIOLOGYCompulsory233
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı, öğrencilerin toplumun sağlık düzeyini, hastalıkların sıklık ve dağılımı ve bunların neden sonuç ilişkisini ve epidemiyolojinin genel unsurlarını kavrayabilmesini ve epidemiyolojik yöntemler ve bu yöntemlerin toplum sağlığının ölçülmesinde kullanımını öğretmeyi sağlamaktır
Name of Lecturer(s)
Assist. Prof. Dr. Sibel ERGÜN
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Hastalık etkeni olan mikroorganizmalar ve genel özellikleri, epidemiyolojinin tanımı, tarihi, amacı, epidemiyolojik araştırmaların sınıflandırılması, gözlemsel araştırma (tanımlayıcı, analitik ), metodolojik araştırma, deneysel araştırma, sağlık ölçütleri, bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojisi, hastane infeksiyonları epidemiyolojisi, epidemiyolojik veriler, analiz ve sunuluşları, epidemiyolojik araştırma planlanması.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. AKGÜL A. (2003). Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri, Emek Ofset Ltd.Şti.,2.baskı,Ankara. 2. AKÇAY A, GÜRCAN, S. (2007). Epidemiyolojik Araştırma Yöntemleri ve Hastalık Nedenlerine İlişkin İstatistiksel Oranlar, Veteriner Hekimler Derneği Dergisi: 78(2); 26-34. 3. SÜMBÜLOĞLU V, SÜMBÜLOĞLU K. (2005). Klinik ve Saha Araştırmalarında Örnekleme Yöntemeleri ve Örneklem Büyüklüğü, Alp Ofset Ltd. Şti. Ankara. 4. SÜMBÜLOĞLU V, SÜMBÜLOĞLU K. (2002). Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, Hatipoğlu Yayınları, 4.baskı
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr