Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
7501003142014ETHICS IN HEALTH SCIENCESCompulsory363
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı öğrencilerin; Tıbbi etik ve temel kavramlar, Değerler oluşumu ve değerler çatışması, Hasta hakları, Bilgilendirilmiş onam, Klinik araştırmalar ve tedaviye yönelik girişimlerde etik yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Assistant Proffessor Dr. Dilek SARI
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Tıbbi etik ve temel kavramlar, Hasta hakları, Değerler oluşumu ve değerler çatışması, Bilgilendirilmiş onam, Klinik araştırmalar ve tedaviye yönelik girişimlerdeki etik yaklaşımlar
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. Fry ST, ICN Hemşirelik Uygulamalarında Etik, Aktif Yayınevi, İstanbul, 2000 2. Üstün Ç, “Tıp Etiği Kavramlarına Giriş”, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, İzmir 2002 3. Hatemi H, “Medikal Etik”, Yüce reklam yayım dağıtım a.ş., 1999
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr