Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
7501004042015PUBLIC HEALTH NURSINGCompulsory4816
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu ders ile Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü son (4.) sınıf öğrencisine, her ortamda birey aile ve topluma hemşirelik hizmetini verebilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırarak uygulama alanlarında hemşirelik sürecine yansıtabilmesi amaçlanmıştır.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Halk Sağlığı Tarihi, Halk Sağlığında Temel Kavramlar, Bakım Amaçları, Alanı, Halk Sağlığı Hemşiresinin Tanımı, İşlevleri, Çalışma Alanları, Rolleri Ve Görevleri, Temel Sağlık Hizmetleri ve Hemşirenin Rolü, Toplum Sağlığı Hemşireliği Süreci, Aile Sağlığı Hemşireliği Süreci ve Ev Ziyaret Tekniği, Çocuk sağlığı, Okul Sağlığı Hemşireliği Ve Çalışmaları, Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği, Kadın Sağlığı, İşçi Sağlığı ve Meslek Hastalıkları, Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Konusunda Halk Sağlığı Hemşiresinin Görevleri, Bireysel Hijyen, Sağlık Eğitimi ve Hizmet İçi Eğitim, Toplumun Beslenmesi Ve Önemi, Aile Planlaması Dünyada Ve Ülkemizde Aile Planlaması Durumu, Genetik Hastalıklar Ve Danışmanlık, 1. Basamak Sağlık Hizmetlerinde Yönetim, Sağlık Ocağı Kayıtları, Erken Tanı Ve Hemşirelik Uygulamaları, Yaşlı Sağlığı Ve Hastalıkları, Toplumda Yaygın Görülen Enfeksiyon Hastalıkları Ve Hemşirelik Bakımı, Türkiye’de Nüfus ve Nüfus Sorunları
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. Aksayan, Bahar, Bayık, Büyükcoşkun, Emiroğlu, Erdoğan, Erefe, Karataş, Kubilay, Seviğ, 1988. Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı, İstanbul. 2. Bilir, Ş. 1978. Ana ve Çocuk Sağlığı, Hacettepe Üniv. Yayınları, A. 14 Ank. 3. Bradley, M.F., 1987. Community Health for Student Nurses, First Published, Bailliere Tindal, USA. 4. Birol, L., 1997. Hemşirelik Süreci, Üçüncü Baskı, İzmir. 5. Byrne, M., Bennett, J.F., 1986. Community Nursing in Devoloping Countries. A Manual For The Community Nurse. Second Edition, OXFORD Uni. Press. London. 6. Clemen- Stone, S., McGuire, S.L., Eigsti, D.G., 1998. Comprehensive Community Health Nursing, Fifth Edition, The C.V. Moisby Yearbook, USA. 7. Eren, N., 1982. Alma- Ata Bildirgesi ve Türkiye’de Sağlık Hizmetleri. Hacettepe Üniv. Toplum Hekimliği Bölümü Yayını, No: 18, Ankara. 8. Öztek, Z., Kubilay, G., 1995. Toplum Sağlığı ve Hemşireliği, Ankara. 9. Stanhope, M., Lancaster, J., 1992. Community Health Nursing Process and Practice for Promoting Health. The C.V. Mosby Company, Third Edition, USA. 10. Tuncel, N., Şanlı, T., Perk, M., 1992. Halk Sağlığı Hemşireliği, T.C. Anadolu Üniv. Yayınları, Eskişehir. 11. Erefe, Bayık, Bahar, Özsoy, Türkistanlı, Uysal, Uğurlu, 2000. Halk Sağlığı Hemşireliği Ders Notları, Ege Üniv. Yayını, İzmir.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Var
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr