Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
MAT252MATEMATİK IVZorunlu245
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, sayısal yöntemleri öğrenmek ve mühendislik problemlerine sayısal çözümleme yöntemleri uygulayabilme yeteneğinin kazanılmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Necdet ÖZBALTA, Prof. Dr. Ali GÜNGÖR
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hata analizi: Matematiksel model, Yaklaşım ve yuvarlatma hataları, Denklemlerin kökleri: Kapalı yöntemler, Açık yöntemler, Matrisler, Matris İşlemleri, Determinantlar. Doğrusal cebirsel denklemler: Gauss eleme, LU ayrıştırması ve matris inversi, Eğri uydurma: En küçük kareler regresyonu, interpolasyon, Fourier yaklaştırması, Sayısal türev ve integral: Newton-Cotes integral formülleri, Eşitliklerin integrali, Sayısal diferansiyel, Adi diferansiyel denklemler: Runge-Kutta yöntemi, Euler, Geliştirilmiş Euler yöntemleri, Kısmi diferansiyel denklemler: Sonlu fark-eliptik denklemler, Sonlu fark-parabolik denklemler, Sonlu eleman yöntemi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 S.C. Chapra, R.P. Canale, “Numerical Methods for Engineers”, McGraw Hill, 1990.  B.M. Ayyub, R.H. McCuen, “Numerical Methods for Engineers”, Prentice Hall, 1996.  S. Nakumara, “Applied Numerical Methods in C”, Prentice Hall, 1993.  S. S. Rao, “Applied Numerical Methods for Engineers and Scientists”, Prentice Hall, 2002.  F. Laurene, “Numerical Methods Using Mathcad”, Prentice Hall, 2002
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr