Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
MAN101İŞLETMEYE GİRİŞ IZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu derste işletme bilimine ilişkin temel kavramlar üzerinde durulacak ve öğrencilerin gelecek dönemlerde göreceği derslere altyapı oluşturulacaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Arş. Grv. Dr. Ali Erhan ZALLUHOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1İşletmenin ve yönetimin gelişimini ve bu alanlardaki gelişmelerin birbirleriyle olan ilişkilerini anlamak
2Yönetim teorilerini karşılaştırarak, yönetimsel rolleri ve fonksiyonları tartışabilmek.
3İşletmeleri açıklamak için geliştirilmiş yaklaşımları işletme çevresi kapsamında tartışıp, örgütsel davranış ve karar verme üzerindeki etkilerini ortaya koymak
4İşletme ve yönetim açısından çağdaş yaklaşımların önemini değerlendirebilmek.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste işletmenin temel kavramlarından olan, verimlilik, ekonomiklik, karlılık, etkinlik, rasyonellik, likitide, başabaş noktası üzerinde durulacaktır. Ayrıca, etik, iş sahipliğinin türleri, yönetimin fonksiyonları, organizasyon ve takım çalışması üzerinde durulacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş
2İşletme ve Ekonominin Temelleri
3Etik ve Sosyal Sorumluluk
4Etik ve Sosyal Sorumluluk
5Küresel Ekonomide Yarışmak
6Küresel Ekonomide Yarışmak
7İş Sahipliğinin Türleri
8İş Sahipliğinin Türleri
9ARA SINAV
10Yönetimin Fonksiyonları
11Yönetimin Fonksiyonları
12Organizasyon ve Takım Çalışması
13Organizasyon ve Takım Çalışması
14İnsan Kaynakları Yönetimi
15İnsan Kaynakları Yönetimi
16FİNAL
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Mescon M. H., Bovee C. L., Thill J. V., “Excellence in Business”, Prentice Hall, 3rd edition • Bovee C. L., Thill J. V., “Business in Action”, Prentice Hall, (2010) • Ebert, R.J., Griffin, R.W., “Business Essentials”, Prentice Hall, (2011)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Derse Katılım16116
Proje Hazırlama16116
Proje Sunma122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10220
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma20240
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)96
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1  4  54  5      4 35   5
ÖÇ2  4  54  5      4 35   5
ÖÇ3  4  54445      4 35   5
ÖÇ4  4  54445      4 35   5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr