Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ECO102İKTİSADA GİRİŞ IIZorunlu123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı öğrencilere milli gelirin hesaplanması, işsizlik, enflasyon, durgunluk, ekonomik büyüme, faiz ve ücret düzeyinin belirlenmesi gibi temel makro iktisat kavramlarını giriş düzeyinde vermek ve analiz etmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Utku AKSEKİ
Öğrenme Çıktıları
11- Temel makro iktisat kavramlarını öğrenme ve anlama
22- Temel Makro iktisat teorilerini anlama
33- Değişik yöntemlerle milli gelir hesaplarını yapabilme
44- Maliye ve Para politikasının işleyişini ve etkileşimini kavrama
55- Mal piyasası ve para piyasası arasındaki ilişki yardımıyla politika değişiklerinin etkilerini anlama
66- Toplam talep ve toplam arz eğrileri yardımıyla fiyat ve milli gelir düzeyindeki değişimleri kavrama
77- Güncel iktisadi olayları anlama
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Makro iktisadın kapsamı, milli gelir hesaplaması, tüketim ve yatırım, çarpan analizi, enflasyon, istihdam ve işsizlik, ekonomik büyüme, döviz kurları, ödemeler dengesi, maliye politikası, para arzı ve talebi, para politikası, mal ve para piyasaları arasında etkileşim, toplam talep, toplam arz, milli gelir ve fiyat düzeyi, makro iktisatta son yıllarda gelişmeler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Makro İktisadın kapsamı ve temel kavramlar
2Ekonominin Performansını Ölçme: Milli Gelir Hesaplaması
3Büyüme, Verimlilik, İstihdam ve Enflasyon
4Toplam Harcama ve Milli Gelir Dengesi
5Hükümet ve Maliye Politikası
6Para Arzı
7Ara Sınav
8Para Talebi
9Denge Faiz Düzeyinin Belirlenmesi ve Para Politikası
10Toplam Talep, Toplam Arz ve Enflasyon
11Toplam Talep, Toplam Arz ve Enflasyon
12Emek Piyasası, İşsizlik ve Enflasyon
13Makro İktisatta Gelişmeler
14Açık Ekonomi Makro İktisadı
15Ödemeler Dengesi ve Doviz Kurları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Karl E. Case and Ray C. Fair (2001) “Principles of Economics, Prentice Hall. • Richard G. Lipsey and Paul N. Courant (1996) “Economics”, Harper Collins. • Prof. Dr. Zeynel Dinler (2000) “İktisada Giriş”, Ekin Kitabevi, Bursa.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1             4 3   5   3
ÖÇ2              5  4      
ÖÇ3  5      5              
ÖÇ4                   5 4 4
ÖÇ5  3                     
ÖÇ6   4   3   4       54  4
ÖÇ7     4          5 45    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr