Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
MAN102İŞLETMEYE GİRİŞ IIZorunlu123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu derste işletme bilimine ve işletme yönetimine ilişkin temel kavramlar üzerinde durulacak ve öğrencilerin gelecek dönemlerde göreceği derslere altyapı oluşturulacaktır. Öğrenciler ders kapsamında işletme alanındaki konular detaylı bir şekilde anlatılacaktır. İşletmelerin toplum içindeki yerleri, amaçları ve sorumlulukları üzerinde durulacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Arş. Grv. Dr. Ali Erhan ZALLUHOĞLU
Öğrenme Çıktıları
11- İşletmenin dışsal ve içsel çevresini analiz edebilmek
22- Pazarlama karması öğelerini anlamak
33- İşletmeler açısından muhasebe ve finansman kavramlarını anlamak
44- Sosyal sorumluluk ve etiğin yönetimle bağlantısını kurabilmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste pazarlama karması tüm öğeleriyle ve örneklerle açıklanacak ve işletmeler açısından muhasebe ve finansmanın temel kavramları üzerinde durulacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş
2Pazarlama Sanatı ve Bilim
3Ürün Stratejileri
4Ürün Stratejileri
5Fiyatlama Stratejileri
6Dağıtım Stratejileri
7Dağıtım Stratejileri
8Ara sınav
9Tutundurma Stratejileri: Reklam, Satış Promosyonu, Direkt Satış
10Tutundurma Stratejileri: Kişisel Satış, Halkla İlişkiler
11Temel Muhasebe Kavramları
12Finansal Yönetim
13Bankacılık
14Menkul Kıymetler
15Yatırım Stratejileri
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Mescon M. H., Bovee C. L., Thill J. V., “Excellence in Business”, Prentice Hall, 3rd edition • Bovee C. L., Thill J. V., “Business in Action”, Prentice Hall, (2010) • Ebert, R.J., Griffin, R.W., “Business Essentials”, Prentice Hall, (2011)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1  4  54  5      4 35   5
ÖÇ2  5  4   4      4 35   5
ÖÇ3  5      5      4 354  5
ÖÇ4         4      5 35 555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr