Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İST206MATRİS TEORİSİ VE İSTATİSTİK UYGULAMALARIZorunlu245
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Matris tanımını, çeşitlerini ve özelliklerini anlamak, matris yaklaşımı ile denklem sistemlerini çözmek, bazı istatistiksel bilgileri matrislerle ifade etmek ve paket programlarla uygulamasını göstermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Halil TANIL
Öğrenme Çıktıları
1Matris tanımını, çeşitlerini ve işlemlerini anlayabilme.
2Matris yaklaşımı ile doğrusal denklem sistemlerini çözebilme.
3Bazı istatistiksel bilgileri matrislerle ifade edebilme ve ortalama, varyans- kovaryanslarını hesaplayabilme
4Paket programlar ile matris uygulamalarını yapabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Matris tanımı ve çeşitleri, matrislerde toplama ve çarpma, matrisin transpozu, matrisin tersi ve Moore-Penrose tersi, matrislerin parçalanması, determinant, doğrusal bağımsızlık, vektör uzayları, rank kavramı, doğrusal denklem sistemlerinin matrislerle çözümü, özdeğer ve özvektörler, iç çarpım ve Hermisiyen matrisler, bazı istatistiksel bilgilerin matris gösterimleri, En küçük kareler yöntemi, matris işlemleriyle örneklem ortalaması, kovaryans ve korelasyon hesabı, rasgele değişkenlerin doğrusal bileşimlerinin ortalaması ve varyansı, vb. konuları içermektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Matris tanımı ve çeşitleriMatlab prog. tanıtımı
2Matrislerde toplama ve çarpma, matrisin transpozuMatlab uyg.
3Matrisin tersi, Moore-Penrose tersiMatlab uyg.
4Matrislerin parçalanmasıMatlab uyg.
5DeterminantMatlab uyg.
6Doğrusal bağımsızlık, vektör uzaylarıMatlab uyg.
7Rank kavramıMatlab uyg.
8Arasınav
9Doğrusal Denklem sistemlerinin matrislerle çözümüMatlab uyg.
10Doğrusal Denklem sistemlerinin matrislerle çözümüMatlab uyg.
11Özdeğer ve özvektörler, iç çarpım ve Hermisiyen matrislerMatlab uyg.
12Bazı istatistiksel bilgilerin matris gösterimleriMatlab uyg.
13En küçük kareler yöntemiMatlab uyg.
14Matris işlemleriyle örneklem ortalaması, kovaryans ve korelasyon hesabıMatlab uyg.
15Rasgele değişkenlerin doğrusal bileşimlerinin ortalaması ve varyansıMatlab uyg.
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Sabuncuoğlu Arif, Lineer Cebir-Mühendislik ve İstatistik Bölümleri İçin, Nobel Yayın Dağıtım. (2012) 2. Kolman B. And Hill D.R., Elementary Linear Algebra with Applications. Pearson Education, Inc. (2008)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14114
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma166
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma31030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma41040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)136
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1444 4 4  5  44 4 5     4
ÖÇ2454 4 4  5  44 4 5     4
ÖÇ3554 4 5  5  44 4 5     4
ÖÇ4444 4 5  5  44 5 5     4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr