Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İST304PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERZorunlu365
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, parametrik olmayan istatistiksel yöntemler konularını incelemektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Sevcan DEMİR ATALAY
Öğrenme Çıktıları
1Temel kavram ve tanımları anlayabilme
2Ölçme düzeylerini ayırt edebilme
3Örneklem verilerini irdeleyebilme
4Rasgelelik için Run testlerini öğrenebilme
5Konum parametresi ile ilgili çıkarsama yapabilme
6Kitle oranı ile ilgili çıkarsama yapabilme
7Uyum iyiliği testleri bilgisi
8Bağımsızlık ve homojenlik testlerini kullanabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tek örneklem, iki bağımsız örneklem, iki bağımlı örneklem, üç veya daha fazla bağımsız örneklem ve üç veya daha fazla bağımlı örneklem durumunda kullanılan parametrik olmayan istatistiksel yöntemler, bağımsızlık ve homojenlik için Ki-Kare testleri, uyum iyiliği testleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Dersin Tanıtımı: İçerik, Kaynaklar. Temel İstatistiksel Kavramlar
1Parametrik olmayan istatistiksel yöntemler ile parametrik yöntemler arasındaki farklar, ölçme düzeyleri
2Uyum İyiliği Testleri: Ki – Kare, Kolmogorov- Smirnov, Lilliefors
3Varyansların Homojenliği için Testler: Levene Testi, Brown-Forsythe Testi. Bir Örnek İçin Testler: Binom Testi,
4Bir Örnek İşaret Testi, Wilcoxon İşaretli Sıra Sayıları Testi, Run Testi
5İki Bağımsız Örnek İçin Testler: Medyan Testi, Mann Whitney Testi, Wald – Wolfowitz Run Testi
6Kolmogorov Smirnov Testi, Fisher Tam Olasılık Testi, Mood Testi
7Ara sınav
8İki Bağımlı Örnek için Testler: İşaret Testi Wilcoxon İşaretli Sıra Sayıları Testi, McNemar Testi
9Bağımsızlık ve homojenlik için Ki-Kare testleri
10İkiden Fazla Bağımsız Örnek için Testler: Medyan Testi Kruskal – Wallis H Testi
11Çoklu karşılaştırmalar
12İkiden Fazla Bağımlı Örnek için Testler: Friedman’ın S Testi
13Çoklu karşılaştırmalar
14Sıra korelasyonu ve diğer ilişki ölçüleri
15Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Daniel, W.W., (1978) Applied Nonparametric Statistics. Gamgam, H., Altunkaynak, B. (2008) Parametrik Olmayan Yöntemler:SPSS Uygulamalı, Gazi Kitabevi, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)144
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1555535555555553355435555
ÖÇ25553355555555533554 5555
ÖÇ35555355555555533555 5555
ÖÇ45555555555555533555 5555
ÖÇ55555555555555533555 5555
ÖÇ65555555555555533555 5555
ÖÇ75555555555555533555 5555
ÖÇ8                        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr