Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İST404APPLICATIONS OF MULTIVARIATE STATISTICSZorunlu487
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Öğrencilerin Çok Değişkenli İstatistiksel analiz yöntemlerini öğrenmesi ve bilgisayar ortamında uygulamalarını yapabilmesi amaçlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Hakan Savaş SAZAK
Öğrenme Çıktıları
1Herhangi bir araştırma projesinde problemin amacına uygun olarak hangi Çok Değişkenli İstatistiksel analizin yapılacağını bilir
2MS Excel programın kullanarak verilere gerekli işlemleri uygulamasını, verilere yönelik olarak gerekli tabloları ve grafikleri hazırlamasını bilir
3Tek ve Çok Değişkenli verinin normal dağılıp dağılmadığını saptayabilir
4Çok Değişkenli veride aykırı değerlerin mevcut olup olmadığını saptayabilir
5Bilgisayar ortamında ANOVA ve MANOVA uygulamalarını yapabilir
6Bilgisayar ortamında Çok Değişkenli Regresyon uygulamasını yapabilir
7Bilgisayar ortamında Temel Bileşenler ve Faktör Analizini yapabilir
8Bilgisayar ortamında Sınıflandırma ve Ayırma Analizini yapabilir
9Bilgisayar ortamında Kümeleme Analizini yapabilir
10Bilgisayar ortamında Çok Boyutlu Ölçekleme Analizini yapabilir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Çok Değişkenli İstatistik dersinin alınmış olması önerilir.
Dersin İçeriği
Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz yöntemlerinin tanıtımı; MS Excel programının tanıtımı; MS Excel programı kullanılarak tablo hazırlanması, çeşitli istatistiksel fonksiyonların ve grafiklerin oluşturulması; MS Excel programını kullanarak Q-Q grafiğinin çizilmesi, aykırı değerlerin tespiti; MS Excel programını kullanarak verinin ortalama vektörünün, varyans kovaryans matrisinin ve Mahalanobis uzaklıklarının bulunması; MS Excel programını kullanarak Çok Değişkenli normal dağılımın kontrolü ve Box-Cox veri dönüşümü; MS Excel programını kullanarak ortalamalara yönelik testlerin yapılması ve güven aralıklarının oluşturulması; MANOVA; Çok Değişkenli Regresyon; Temel Bileşenler Analizi; Faktör Analizi; Sınıflandırma ve Ayırma Analizi; Kümeleme Analizi; Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz yöntemlerinin tanıtımı
2MS Excel programının tanıtımı
3MS Excel programı kullanılarak tablo hazırlanması, çeşitli istatistiksel fonksiyonların ve grafiklerin oluşturulması
4MS Excel programını kullanarak Q-Q grafiğinin çizilmesi, aykırı değerlerin tespiti
5MS Excel programını kullanarak verinin ortalama vektörünün, varyans-kovaryans matrisinin ve Mahalanobis uzaklıklarının bulunması
6MS Excel programını kullanarak çok değişkenli normal dağılımın kontrolü ve Box-Cox veri dönüşümü
7MS Excel programını kullanarak ortalamalara yönelik testlerin yapılması ve güven aralıklarının oluşturulması
8Ara Sınav
9MANOVA
10Çok Değişkenli Regresyon
11Temel Bileşenler Analizi
12Faktör Analizi
13Ayırma ve Sınıflandırma Analizi
14Kümeleme Analizi
15Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Applied Multivariate Statistical Analysis (R. A. Johnson & D. W. Wichern, Fifth Edition, 2002) Özdamar, K., Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi Tatlıdil, H., Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü5525
Bireysel Çalışma51050
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13535
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15050
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)206
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1    4          3    5   
ÖÇ2  2 3 2 23  3324    53  
ÖÇ3  3 2   2    5 3    43  
ÖÇ434  2       3  42   2  3
ÖÇ523       3   2 32   22 3
ÖÇ622  23 2 2  2  42   2  3
ÖÇ712   2 2    2  32   2  3
ÖÇ81   2          42   2  3
ÖÇ9     3   2     22      3
ÖÇ10                        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr