Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ÜYG102ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞZorunlu122
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin üniversite kavramı ve anlayışı hakkında genel bilgi edinmesini; üniversite yaşamına ilişkin yönetmelik ve yönergeler konusunda bilgilenmelerini; ulusal ve uluslararası olanaklar hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak ve onlara üniversitenin yönetim ve hizmet birimlerini tanıtmak; öğrencilerin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımını arttırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Şanslı Şenol
Öğrenme Çıktıları
1Üniversite kavramını anlayabilme.
2Ege Üniversitesinin misyonunu, vizyonunu ve stratejik planının ana hatlarını kavrayabilme.
3Üniversitenin çeşitli hizmet birimlerinden (kütüphane, sağlık, kültür, gözlemevi vb.) yararlanabilme.
4Üniversitenin yönetim birimlerini tanıyabilme.
5Ege Üniversitesinin yönetmelik ve yönergelerini kavrayabilme.
6Üniversitede bulunan bir öğrenci topluluğunun etkinliklerine katılabilme.
7Kültürel ve bilimsel etkinlikleri takip ederek katılım alışkanlığı edinebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Üniversite bünyesinde bulunan kütüphane, sağlık, kültür, spor, gözlemevi, sanat tarihi müzesi gibi birimler; öğrenci kulüpleri, sanat ve bilim kulüpleri; üniversitedeki ulusal ve uluslararası olanaklar ve eğitim konuları; öğrenci işlerine ilişkin yönetmelikler; her ay İzmir’de düzenlenen bilimsel ve kültürel etkinlikler, İzmir’de bulunan müze ve arkeolojik bölgelere yapılan gezi ve bilgilendirmeler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, faaliyet ve işleyişin açıklanması
2Üniversite kavramı ve anlayışı Ege Üniversitesinin misyon, vizyon ve stratejik planı
3İzmir’de düzenlenen Mart ayı etkinliklerinin sunumu Spor Kulüpleri ile ilgili tanıtım
4Sanat ve Bilim Kulüpleri ile ilgili Tanıtım
5Üniversitede bulunan müze, gözlemevi gibi merkezlerin belirlenip tanıtılması
6İzmir’de düzenlenen Nisan ayı etkinliklerinin sunumu Psikoloji Kulübü ile ilgili tanıtım
7Sağlık hizmetleri, mediko, burslar hakkında bilgi verilmesi
8Süpervizyon
9Öğrenci İşleri hakkında bilgi verilmesi
10Uluslararası olanaklar hakkında bilgi verilmesi
11İzmir’de düzenlenen Mayıs ayı etkinliklerinin sunumu
12Kütüphaneye gezi ve kütüphanedeki olanakların tanıtılması
13İzmir’de bulunan bir müzeye gezi
14İzmir’de bulunan arkeolojik bir bölgeye gezi düzenlenmesi
15Sosyal sorumluluk projeleri dersi için ön hazırlık
16Final Sınavı: Genel değerlendirme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ev Ödevi12100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı133
Derse Katılım12224
Takım/Grup Çalışması9327
Alan Gezisi236
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1       2                
ÖÇ2        4               
ÖÇ3                       1
ÖÇ4         2              
ÖÇ5                      3 
ÖÇ6                  3     
ÖÇ7        2               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr