Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
502002042003TEKSTİL KİMYASI IZorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Tekstil mühendisliğinin temel dersi olan Tekstil kimyası I dersinin amacı, liflerin kimyasal yapıları ve kimyasal özelliklerini anlatmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Necdet Seventekin
Öğrenme Çıktıları
1Selüloz liflerinin kimyasal yapısını, genel özelliklerini, moleküllerüstü yapısını kavrayabilme
2Protein liflerinin kimyasal yapısını, genel özelliklerini, moleküllerüstü yapısını kavrayabilme
3Sentetik liflerin kimyasal yapısını, genel özelliklerini, moleküllerüstü yapısını kavrayabilme
4Lifleri sınıflandırabilme
5Çeşitli kimyasalların liflerin özelliklerine etkisini açıklayabilme
6Çeşitli ortam koşullarının liflerin özelliklerine etkisini açıklayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Selüloz lifleri, selüloz makromoleküllerinin kimyasal yapısı, selüloz liflerinin molekülerüstü yapısı, kimyasal özellikleri ve modifikasyonları, protein liflerin kimyasal özellikleri, tam yapay (sentetik) lifler ve moleküllerüstü yapıları, poliester, poliamid ve poliakrilnitril liflerin kimyasal yapısı ve kimyasal özellikleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Liflerin sınıflandırılması, Selüloz liflerinin kimyasal ve molekülerüstü yapısı
2Selüloz liflerinin kimyasal özellikleri, Suyun, bazların, asitlerin, tuzların, yükseltgen maddelerin, liflerine etkisi, Selülozun yüksek sıcaklıklara karşı tutumu
3Selüloz türevleri, selüloz eterler, Lif yapısının bozulması sonucu oluşan selüloz eterleri, Lif yapısının bozulmadığı selüloz eterleri, Selüloz esterleri, Lif yapısının bozulduğu reaksiyonlar, Lif yapısının bozulmadığı reaksiyonlar, Selüloz asetaller
4Protein liflerinin kimyasal yapısı ve kimyasal özellikleri, Peptid makromoleküllerinin yapısı, Yün keratininin kimyasal yapısı, Keratin makromolekülleri arasındaki bağlar, (Kovalent bağlar, Tuz bağları, Hidrojen köprüleri, Apolar bağlar).
5Yün liflerinin kimyasal özellikleri, suyun, asitlerin, bazların, tuzların yün liflerine etkisi
6İndirgen, yükseltgen maddelerin, ışığın, sıcaklığın yün liflerine etkisi
7Tam yapay (Sentetik) lifler, Tam yapay liflerin molekülerüstü yapısı, Makromoleküllerarası çekim kuvvetleri, Sıcaklığın molekülerüstü yapıya etkisi, Camlaşma noktası, Yumuşak Elastiki durum, Akıcılık bölgesi (Erime Noktası)
8Poliester liflerinin kimyasal özellikleri, Suyun, asitlerin, bazik maddelerin poliester liflerine etkisi
9Yükseltgen ve indirgen maddelerin, organik çözgenlerin, ışık, atmosfer koşulları ve yüksek sıcaklığın poliester liflerine etkisi
10Ara Sınav
11Poliamid liflerinin kimyasal özellikleri, Suyun, asitlerin bazların, yükseltgen ve indirgen maddelerin, tuzların poliamid liflerine etkisi
12Organik bileşiklerin sıcaklık ve ışığın poliamid liflerine etkisi
13Poliakrilnitril liflerinin kimyasal özellikleri,
14Suyun, kimyasal maddelerin, yüksek sıcaklık, ışık, ve açık hava koşullarının poliakrilonitril liflerine etkisi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Necdet Seventekin, Tekstil Kimyası E.Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi Yayınları Bornova/İZMİR-2004 2. Işık Tarakçıoğlu, Tekstil Terbiyesi ve Makinaları, Cilt I, II, III.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav14747
Final Sınavı14747
Derse Katılım13226
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ14          4 
ÖÇ24          4 
ÖÇ34          4 
ÖÇ44          4 
ÖÇ54   4 3  3 4 
ÖÇ64   4 3  3 4 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr