Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
502023012000FİZ.TEKS.MUA. IIZorunlu353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Derste öğrenciler tekstil materyallerinin değerlendirilmesi için test laboratuvarının özelliklerini, kumaşta numune almayı, deneysel çalışmaları ve elde edilen sonuçları yorumlamayı öğrenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Faruk BOZDOĞAN
Öğrenme Çıktıları
1Fiziksel tekstil muayenelerinin önemini ve gerekliliğini kavrayabilme
2Test sonuçlarını etkileyen faktörleri ve fiziksel tekstil muayeneleri laboratuarının özelliklerini kavrayabilme
3Kumaşların yapısal ve boyutsal özelliklerini, ölçüm metotlarını kavrayabilme ve test sonuçlarını analiz edebilme
4Kumaşların mekanik özelliklerini, ölçüm metotlarını kavrayabilme ve test sonuçlarını analiz edebilme
5Kumaşların iletkenlik ve geçirgenlik özelliklerini, ölçüm metotlarını kavrayabilme ve test sonuçlarını analiz edebilme
6Kumaşların görünüm ve duyusal özellikleri özelliklerini, ölçüm metotlarını kavrayabilme ve test sonuçlarını analiz edebilme
7Uygulaması yapılan konuda rapor hazırlayabilme
8Takım içinde çalışabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Fiziksel kumaş muayeneleri ağırlık, atkı-çözgü sıklıkları, kalınlık, boyutsal stabilite, Kumaş yırtılma mukavemeti, kopma mukavemeti, sürtünme mukavemeti, dikiş mukavemeti ölçümleri, Boncuklanma, hava geçirgenliği, Estetik ve duyusal özellikler, Laboratuvar çalışmaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kumaşın fiziksel özelliklerinin tayini için yapılan analizlerin genel sınıflandırılması Fiziksel tekstil muayeneleri laboratuar uygulaması için grupların belirlenmesi
2Kumaşın yapısal ve boyutsal özelliklerinin tayini Fiziksel tekstil muayeneleri laboratuarının özellikleri ve laboratuar şartlarının öğretilmesi Kumaş gramajının tayini
3Konuya devam (Direkt, şablon ve kesip tartma yöntemleri)
4Kumaşın mekanik (mukavemet) özelliklerinin tayini Gramaj tayini deneylerine devam
5Konuya devam Kumaşlarda atkı ve çözgü sıklıklarının tayin edilmesi
6Konuya devam Kumaş kalınlığının ölçülmesi
7Kumaşta boncuklanmanın incelenmesi
8Konuya devam Kumaşlarda kopma mukavemetinin tayini için numune hazırlanması
9 Ara Sınav Kumaş kopma mukavemeti deneyinin yapılması
10Konuya devam Kumaşlarda yırtılma mukavemetinin ölçülmesi
11Kumaşın geçirgenlik özelliklerinin incelenmesi Kumaşların boncuklanma özelliklerinin ölçülmesi
12Kumaşın estetik ve duyusal özelliklerinin incelenmesi Kumaşların sürtünme mukavemetinin ölçülmesi
13Konuya devam
14Konuya devamÖğrencilerin gelemedikleri derslerdeki deneyleri telafi etmek için eksik deneylerin yapılması
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 Prof. Dr. Faruk BOZDOĞAN, “Fiziksel Tekstil Muayeneleri (Kumaş Testleri)”, 2009, E.Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi Yayını, Yayın No:32  Bona, M., “Textile Quality Physical Methods of Product and Process Control” (1994)  Prof. Dr. Turgut YAZICIOĞLU’nun ders notları  Konularla ilgili TSE standartları  Grover, E.B., Hamby, D.S., “Handbook of Textile Testing and Quality Control”  Booth, J.E., “Principles of Textile Testing”  Prof. Dr. Güngör BAŞER, “Dokuma Tekniği ve Sanatı (Cilt 1)”  T.K.A.M. “Kumaş Kontrolu ve Kumaş Özellikleri”  Firma katalogları  Konu ile ilgili Yüksek Lisans ve Doktora tezleri  Booth, J.E., “Textile Mathematics” Volume: Three
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13113
Uygulama/Pratik13226
Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)93
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1       5     
ÖÇ2       4     
ÖÇ3 5 53 4   4  
ÖÇ4 5 53 4   4  
ÖÇ5 5 53 4   4  
ÖÇ6 5 53 4   4  
ÖÇ7      4      
ÖÇ8   5         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr