Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
502001352015SUNUM VE RAPORLAMA TEKNİKLERİZorunlu121
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere günümüz tekenolojik imkanlarını kullanarak araştırma yapma, rapor hazırlama ve sunuma becerisini kazandırmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Rapor hazırlama ve sunum yapabilme becerisi
2Rapor hazırlama ve sunumun (yazılı ve görsel) amaç ve işlevleri hakkında farkındalık kazanma
3Sunum teknikleri, hitap yetenekleri, heyecan kontrolü ve beden dili kullanımı vb konularda beceri ve deneyim kazanma
4Bilişim teknolojilerini kullanma becerisi
5Organizasyon hazırlık ve uygulama becerisi
6Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi
7Bireysel ve grup olarak çalışma becerisi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Verilen bir konu üzerinde araştırma yapma, rapor hazırlama ve sunma tekniklerinin detaylı olarak verilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin amaç ve hedefleri, sunum nedir, neden etkili sunum, sunum tanımı, sunum türleri
2Sunum Hazırlama Amaç ve Aşamaları
3Sunum Hazırlama Amaç ve Aşamaları
4Sunum Hazırlama Amaç ve Aşamaları
5Sunum Hazırlama Amaç ve Aşamaları
6Sözlü iletişim: ses ve konuşmanın (sesin nitelikleri, tonlama, vurgu, tonlama,durak, söyleyiş) Sözsüz iletişim: beden dili; Göz-bakış; dokunma, mimikler, oturma biçimi, beden duruşu, görsel etki
7Ödev: Rapor Hazırlama ve Sunma (bireysel)
8Ödev: Rapor Hazırlama ve Sunma (bireysel)
9Sunum Yapma-Sunumun İletişim Ögeleri; Dinleme , dinleme engelleri, soru sorma, özetleme, geribildirim, değerlendirme
10Ödev: Rapor Hazırlama ve Sunma (bireysel)
11Ödev: Rapor Hazırlama ve Sunma (bireysel)
12Ödev: Rapor Hazırlama ve Sunma (grup)
13Ödev: Rapor Hazırlama ve Sunma (grup)
14Ödev: Rapor Hazırlama ve Sunma (grup)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Çeşitli makale ve sunum teknikleri makaleleri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım12224
Takım/Grup Çalışması133
Rapor Hazırlama155
Rapor Sunma155
Proje Hazırlama000
Proje Sunma000
Proje Tasarımı /Yönetimi000
Bireysel Çalışma5210
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma2510
Okuma326
Ev Ödevi224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)67
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1      5     5
ÖÇ2      5      
ÖÇ3      5      
ÖÇ4      5     5
ÖÇ5      5      
ÖÇ6      5      
ÖÇ7           5 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr