Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
502023472018ÜRETİM YÖNETİMİZorunlu352
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Modern üretim tekniklerini benimsetmek İşletmenin kalite ve maliyet yönetimi konusundaki faaliyetleri hakkında bilgiler vermek Verimlilik, ekonomiklik, etkinlik ve kârlılık arasındaki ilişkileri göstermek İşletmelerin materyal yönetimi ve stok politikaları hakkında bilgiler vermek Üretimin organizasyonu ve iş analizi hakkında bilgilendirmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Turan ATILGAN - Doç. Dr. Seher KANAT
Öğrenme Çıktıları
1Üretim ekosistemini açıklayabilme
2Üretim yönetiminin fonksiyonlarını açıklayabilme
3Ürün geliştirme süreçlerini açıklayabilme
4Süreç tasarımı kavramını açıklayabilme
5Süreç tekniklerini açıklayabilme
6İşyeri tasarımını açıklayabilme
7Görev tasarımını açıklayabilme
8Tekstil işletmelerinde iş ölçümlemesi uygulayabilme
9Tekstil işletmelerinde üretim planlaması uygulayabilme
10Materyal yönetimini açıklayabilme
11Stok yönetimini açıklayabilme
12Tam zamanında üretim sisteminin özelliklerini kavrayabilme
13Modern üretim tekniklerini açıklayabilme
14Kalite yönetiminin özelliklerini kavrayabilme
15Tekstil işletmelerinde verimlilik analizlerini uygulayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Üretim yönetimi kavramı ve fonksiyonları, üretim sistemleri ve ürün geliştirme süreçleri, süreç tasarımı ve süreç teknikleri, işyeri düzeni ve tasarımı, görev tasarımı, iş ölçümlemesi, üretim planlaması ve programlaması süreçleri, materyal yönetimi, stok yönetimi, tam zamanında ve yalın üretim sistemleri, modern üretim teknikleri, kalite yönetimi, verimlilik analizleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Üretim yönetimi kavramı, içeriği ve önemi
2Üretim yönetiminin amaçları ve fonksiyonları
3Üretim sistemleri
4Ürün geliştirme süreçleri
5Süreç tasarımı ve süreç teknikleri
6İş yeri düzeni ve tasarımı
7Görev tasarımı ve iş ölçümlemesi
8Ara sınav
9Üretim planlaması ve programlaması süreci
10Materyal ve stok yönetimi
11Tam zamanında ve yalın üretim sistemleri
12Modern üretim teknikleri
13Kalite yönetimi ve kalite kontrolü
14Verimlilik analizleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Demir H., 1994, Gümüşoğlu Ş., Üretim/İşlemler Yönetimi, Beta Basım Yayımcılık Üreten S., 1998, Üretim/İşlemler Yönetimi, Gazi Üniversitesi Yayınları, Yayın No:234 Sezen B., 2011, Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Efil Yayınevi Acar N., 2000, Üretim Planlaması Yöntem ve Uygulamaları, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, Yayın No:280 Ishikawa K., 1997, Toplam Kalite Kontrol, KalDer Yayınları, Yayın No:7 Kondo Y., 1999, İşletmede Bütünsel Kalite, MESS Yayınları, Yayın No:300, Sevindirici İ., 2009, Üretim Teknikleri, Kum Saati Yayın Dağıtım
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11414
Final Sınavı12020
Derse Katılım13226
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1       4     
ÖÇ2       44    
ÖÇ3            3
ÖÇ4            3
ÖÇ5            2
ÖÇ6            3
ÖÇ7            3
ÖÇ8 4  5     4  
ÖÇ9 4  5     4  
ÖÇ10          2  
ÖÇ11    3       2
ÖÇ12          3  
ÖÇ13          3  
ÖÇ14       5     
ÖÇ15 4  5  5  4  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr