Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
502023462018UZUN LİF İPLİKÇİLİĞİZorunlu364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
 Yün iplikçiliğinin temel prensipleri ve üretim yöntemleri hakkında bilgi vermek  Yün iplikçiliği proseslerini ve kullanılan makineleri tanıtmak.  Yün iplikçiliğindeki bir eğirme yöntemi için üretim akışını planlayabilmek, uygun hammaddeyi seçebilmek, ürün tasarlayabilmek, uygun makine ve prosesi seçebilmek ve üretimle ilgili hesapları yapabilmek için gerekli temel bilgileri kazandırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr.Pınar Çelik
Öğrenme Çıktıları
1Yün iplikçiliği kullanılan üretim yöntemleri, hammadde ve nihai ürünler arasındaki farklılıkları ayırt edebilme becerisi.
2Yün iplikçiliğindeki bir eğirme yöntemi için üretim akışını planlayabilme, uygun makine ve prosesi seçebilme becerisi.
3İplik üretimi ile ilgili problemleri yorumlama ve çözüm bulma
4Yün iplikçiliği hakkında bir konuda araştırma ve sunum yapabilme
5Takım içinde çalışabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yün ve benzeri uzunlukta liflerin eğrilebildiği uzun lif iplikçiliği ile ilgili genel kavramlar, uzun lif iplikçiliğinde kullanılan hammaddeler, yün lifi, özellikleri, sınıflandırılması, yünde bulunan yabancı maddeler, tefrik, açma, yıkama ve kurutma işlemleri, harman-hallaç prosesi ve makineleri, yağlama neden yapılır, yağlama maddeleri ve özellikleri, tarak makinesi, taraklama işlemi, tarak makinesinin elemanları, iplik üretim yöntemleri ve üretim akış şemaları, sonsuz liflerden kesikli lif eldesi prosesi ve makinelerinin incelenmesi, çekme makineleri ve çekme prosesinin incelenmesi, tarama makineleri ve tarama prosesinin incelenmesi, fitil makineleri ve fitil oluşum prosesinin incelenmesi, iplik eğirme makineleri ve iplik oluşum prosesinin incelenmesi, iplik üretim planının hazırlanması, iş akışının planlanması, uzun lif iplikçiliği alanında güncel gelişmelerin değerlendirilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yün iplikçiliği üretim yöntemleri (Temel kavramlar, kullanılan hammaddeler), yün lifinin özellikleri, sınıflandırması Yün ipliği uygulama işletmesinin ve makinelerinin tanıtımı
2Yün lifinin yıkanması ve kurutulması (Yünde bulunan yabancı maddeler, kirli yünün açılması, yıkama işlemi, yıkama makineleri, yeni geliştirilen yıkama yöntemleri, kurutma işlemi ve makineleri) Açma makinesi ve makine elamanlarının incelenmesi
3Harman-hallaç prosesi, yağlama maddeleri, yağlama işlemi, taraklama prosesi (Taraklama işlemi, tarak makinesinin elemanları ve görevleri) Hallaç makinesi ve çalışma elemanlarının incelenmesi.
4Tarak makinesinde regüle sistemleri, strayhgarn, kamgarn ve yarı kamgarn tarakları ve özellikleriTarak makinesinin besleme kısmının incelenmesi.
5Tarak telleri ve özellikleri, tarak ayarlarıTarak makinesinin ön açıcı ve ince açıcı kısımlarının incelenmesi.
6Akrilik iplikçiliği (Sonsuz lif kablolarından kesikli lif eldesi prosesi (Tow to Top), konverter makineleri, HB ve relax iplik üretimi, makineleri)Tarak makinesinde materyal akışı ve çalışma elemanlarının incelenmesi
7Çekme (Cer) prosesi ile ilgili temel kavramlar, çekim bölgesinde lif kontrolünü sağlayan ekipmanlar, regüleli çekme makineleri, karışım çekmeleri, keçe açma çekmesi, tops çekmesi, tarama çekmeleri.Tarak telleri ve tarak ayarları
8Ara sınavÇekme makinelerinin tanıtımı
9Teorik olarak verilen lif inceliği, uzunluğu ve karışım oranlarından gerekli hazırlık pasajı sayısının hesaplanması. Çekme makinelerindeki son gelişmeler, çekme makinesi kinematiği üzerinden dişli ve kayış-kasnak mekanizmalarından hareket iletimi takip etme, oran-orantı kullanılarak çekim, silindir açısal hızları ve teorik ve pratik üretimin hesaplanması İşletmede çekme makinesinde çekim bölgesinde kullanılan taraklara hareket veren sonsuz vidalı sistemin ve parçalarının tanıtımı
10Tarama prosesi ile ilgili temel kavramlar, tarama sistemleri, tarama prensibi, tarama makinesinde ekartman ayarı/ band kalitesi ilişkisi, ikinci tarama işlemi, tarama hesapları İşletmede çekme makinesinde taraklara hareket veren sonsuz zincirli sistemin ve parçalarının tanıtımı
11Fitil makineleri (Finisörler, flayerler)Regüleli çekmelerde regüle mekanizmasının gösterilmesi ve çalışma prensibinin açıklanması
12Ring iplik eğirme makinesi, temel makine elemanları, ring iplik makinesinde proses kontrolleri, kops oluşumu sırasında karşılaşılan hatalar ve alınacak önlemler, otomasyon olanaklarıTarama makinesi ve parçalarının incelenmesi
13Uzun lif iplik üretim sistemine göre verilen iplik özelliğinden yola çıkılarak uygun üretim hattının ve üretim parametrelerinin seçilmesi, iplik planının hazırlanmasıİşletmede bulunan finisör makinesinin ve parçalarının incelenmesi
14Uzun lif iplikçiliğinde yeni iplik eğirme teknikleriRing iplik makinesinin parçalarının incelenmesi
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 Gürcan, H. A.., Yün iplikçiliği I. İzmir: E.Ü. Müh.Fak. – Tekstil Mühendisliği Bölümü, 1999.  Gürcan A., Yün İplikçiliği –II, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İzmir, 1999.  Yüksel B., Strayhgarn ve Kamgarn Yün İplikçiliği, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 1986.  Anonim, Yün İplik Teknolojisi, SAGEM, 1993.  Klein, W., The New Spinning Systems, The Textile Institute, 1987.  Davaslıgil, Ş., Strayhgarn ve Kamgarn İpliklerde Düzgünsüzlükler.- Sümerbank Kültür Yayınları 7/ 117- Ankara, 1974.  Wood, G.F., Harrison, P.W., Wool Scouring, The Textile Institute, 1982.  Öğretim üyesinin ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı12020
Derse Katılım13339
Uygulama/Pratik14114
Rapor Hazırlama11010
Rapor Sunma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)108
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1    2   33   
ÖÇ2    4  23 3 3
ÖÇ3    4  12 2 2
ÖÇ4      3 2 2 2
ÖÇ5   3         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr