Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504001042007TECHNICAL ENGLISHZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Güz döneminde öğrencilere Gıda Mühendisliği teknolojisi ve terminolojisi hakkında temel tanıtım yapılmaktadır ve araştırma raporu hazırlama basamaklarına giriş yapılıp, araştırma teknikleri öğretilmektedir. Bahar döneminde ise grafik ve çizelge hazırlamayla birlikte rapor yazma, dökümantasyon, rapor formatı, görsel araçların kullanımı ve sunum teknikleri öğretilmektedir. Resmi yazışma ve mektup yazımı da öğretilmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Mr. Robert Kelley
Öğrenme Çıktıları
1Gıda Mühendisliği hakkında temel bilgiler edinme.
2Gıda terminolojisi ile ilgili temel bilgiler edinme.
3Araştırma raporu hazırlama basamaklarını öğrenme.
4Araştırmanın nasıl yapıldığını ve bazı belgeleme tekniklerini öğrenme.
5Araştırma raporu hazırlama formatını öğrenme.
6İş mektubunun nasıl hazırlanacağını öğrenme.
7İletişim ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi.
8Sunum hazırlama ve sunma teknikleri ile ilgili temel becerileri edinme.
99.Rapor veya sunumu zenginleştiren görsel araçların, grafiklerin ve çizelgelerin kullanımı.
10Grup çalışması yapmaya olan yatkınlığın artması.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
•Temel Prensipler: Duyusal Karakteristikler, Isı Transferi, Kesikli ve Sürekli Prosesler. •Ortam Sıcaklığında Gerçekleştirilen Prosesler: Ham Maddenin Hazırlanması, Boyut Küçültme, Karıştırma ve Şekil Verme. •Isı Uygulanarak Gerçekleştirilen Prosesler: Ağartma, Pastörizasyon, Sterilizasyon, Pişirme ve Kavurma.•Isının Uzaklaştırılmasıyla Gerçekleştirilen Prosesler: Soğutma ve CAS, Dondurma. •Rapor Dizayn Etme: Genel prensipler ve rapor tipleri. •Araştırma Makalesi: Araştırma teknikleri, kütüphaneden yararlanma becerisi, Rapor taslağı ve formatı. •Rapor Formatı: Taslak hazırlama, cümle formatı, araştırma raporu yada makalesinin yazım formatı. •Resmi Yazışma: İş mektupları, bildiriler, istek veya araştırma mektupları, mektupların formatları ve oluşturulmaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse genel giriş yapma ve araştırma sunumu ve raporu hazırlamada kullanılan bilinmeyen kelimelere genel bakış.
2Giriş.
3Genel prensipler (Grupların ayarlanmaya başlaması).
4Ham maddenin hazırlanması(Grupların ayarlanmasının tamamlanması).
5Araştırma Raporu: Araştırma raporunun 12 basamağı ve nasıl başlanacağı (rapor taslaklarının yazıldığı defter seçimi, konu seçimi ve ilk taslağın hazırlanması).
6Mekanik Ayırma.
7Arasınav 1 (Kapalı kitap).
8Boyut küçültme.
9Araştırma raporunun taslaklarının yazıldığı defterin kontrol edilmesi.
10Karıştırma ve şekil verme.
11Karıştırma ve şekil verme.
12Isı uygulamasıyla gerçekleştirilen prosesler.
13Isı uygulamasıyla gerçekleştirilen prosesler.
14Soğutma, dondurma ve paketleme.
15Soğutma, dondurma ve paketleme.
16Quiz 1: 1. Dönemde işlenen tüm konuları kapsamaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
"Food Processing Technology" Prof Dr. Aydin Ural "Technical and Formal Writing, A Guide For Effective Communication" written by Prof. Dr. Fazilet Vardar-Sukan and John W Pugh
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav3100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav224
Final Sınavı122
Quiz111
Derse Katılım10220
Rapor Hazırlama12020
Rapor Sunma10,50,5
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Quiz için Bireysel Çalışma122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)94,5
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1          4    
ÖÇ2          4    
ÖÇ3      4        
ÖÇ4        4 4    
ÖÇ5      4  4     
ÖÇ6         5     
ÖÇ7         4     
ÖÇ8       444     
ÖÇ9        55     
ÖÇ10       4       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr