Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504001082010TEKNİK ÇİZİMZorunlu122
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Gelişen teknolojiye paralel olarak, mühendislik çizimlerinin bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi önemli bir zaman ve yer kazancı sağlamaktadır. Bu nedenle, bu dersin esas amacı, öğrencilere teknik çizimin temel kurallarını anlamalarını sağlamak. Bu amaçla, Line, Trim, Chamfer, Fillet, Hatch, UCS gibi temel Autocad komutları dersler sürecinde açıklanarak anlatılacaktır. Çizimlerin saklanması ve çıktılarının alınması konuları da ayrıca açıklanacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Mesut TURAN
Öğrenme Çıktıları
1Teknik çizimin mühendislik açısından önemini ve uygulama şeklini öğrenme,
2İz düşüm kavramını, çeşitlerini ve özelliklerini öğrenme,
3Görünüş çeşitlerini ve görünüş çıkarma kurallarını öğrenme,
4Kesit alma, kesit türleri ve özelliklerini öğrenme,
5Teknik çizim ölçülendirme çeşitlerini ve kurallarını öğrenme,
6Autocad 2000 programı menü özellikleri ve çizim alanını kullanmayı ve çizim komutlarını uygulamayı,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Teknik Resimin tanımı, teknik resimde kullanılan araç ve gereçlerin tanıtımı, Temel geometrik şekillerin çizimi, İzdüşüm tanımı ve izdüşüm çeşitleri, Nokta, Doğru, Düzlem ve Geometrik şekillerin izdüşümleri, Ortografik görünüş ilkeleri, temel görünüşlerin belirlenmesi ve çizimi, 1,2,ve 3 görünüşle ifade edilebilen şekillerin çizim kuralları, Ölçülendirme çeşitleri ve kuralları, Cad tanımı, Cad programlarının özellikleri, Autocad Programı temel özellikleri, Autocad Programı Çizim Araç Çubuğu komutlarının kullanımı, Snap ve Grid tanımı, Objelerin Karakteristik noktalarını yakalama ve çizimde kullanma, Ölçülendirme Araç Çubuğu Komutları ve Kullanımı, Modify Araç Çubuğu Komutları ve Kullanımı, Koordinat Sistemleri ve Kullanımı, Kesit Alma Kural ve İlkeleri, Katmanlar ve Kullanımı,
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tenik resim tanımı,resim kağıtları,çizgi türleri ve özellikleri, ölçek tanımı, ölçek çeşitleri, Geometrik çizimler, çokgenlerin çizimi,yayların çizimi, diğer geometrik şekillerin çizimi,
2İzdüşümün tanımı ve çeşitleri, merkezi izdüşüm, paralel izdüşüm, izdüşüm düzlemleri, noktanın izdüşümü, normal doğruların izdüşümü, eğik doğruların izdüşümü, düzlemlerin izdüşümü, bazı geometrik cisimlerin izdüşümü,
3Ortografik görünüş ilkeleri, bir cismin ön, sol ve üst görünüşünün belirlenmesi ve çizimi, birinci bölge ve üçüncü bölge izdüşüm metodları,
4Tek görünüşle ifade edilen parçalar, İki görünüşle ifade edilen parçalar, üç görünüşle ifade edilen parçalar, kesit görünüşler, tam kesit yarım kesit,
5Ölçülendirmede genel ilkeler, ölçü çizgileri ve özellikleri, ölçülendirme türleri, ölçülere eklenecek harf ve semboller,
6Cad Nedir ? Cad Programlarının Özellikleri Autocad’in Çalıştırılması Autocad Ekranı Giriş Penceresi Araç Çubukları Dosya Açma Kapatma, kaydetme,komut satırında çalışma,
7Çizim araç çubuğu komutları; çizgi tipi yükleme ve kullanma, çizgi çizme, konstrüksiyon çizgi, ışın, çoklu çizgi, ardışık çizgi çizme, çokgen, dikdörtgen, yay, daire ve elips çizme komutları,
8Arasınav
9Obje yakalama araç çubuğu, OSNAP komutu, Snap ve grid ayarları, OSNAP modları; son nokta, orta nokta, merkez noktalarını yakalama, dörttebir, kesişim ve uzantı noktalarını yakalama, dik ve teğet noktalarının yakalanması, paralellik yakalama,
10Ölçülendirme araç çubuğu, lineer ölçülendirme, Aligned, Radius, Diameter,angular, Baseline,Continue, Dimension edit, dimension text edit,
11Modify toolbar, Erase, copy object, Mirror, offset, array, move, rotate, trim, extend, chamfer, fillet,explode
12Koordinat sistemleri; , Dünya koordinat sistemi,Kişisel koordinat sistemi,object ucs, face ucs, polar koordinat sistemi ve nokta girişi, kartezyen koordinat sistemi ve nokta girişi,
13Kesit alma, tarama çizgileri ve özelliklerini ayarlama (Hatch Komutu), tarama bölgesini seçme, görünüşleri kesit olarak çizme,
14Edit Hatch, Edit polyline, edit multiline,edit spline,
15Katmanların Oluşturulması, Katmanlara Nesne Atanması, Katmanların Genel Kontrolleri, Katmanlara Çizgi Tiplerinin Atanması
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Teknik Resim I, Türkdemir,K.,Nur Basım ve Yayın, 2. Uygulamalı Teknik Çizim, Prof.Dr. Karagöz,Y., Ege Üniversitesi Basımevi, 7.baskı,izmir-2003. 3. AutoCAD 2000 ile Bilgisayar Destekli Teknik Resim / 3 Boyutlu Modelleme - Adım Adım Uygulamalar - Uygulama Örnekleri, Prof. Dr. Kocabıçak, Ü.,Değişim Yayınları, 1.Basım, Kasım 2001.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)91,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1  443          
ÖÇ2  4            
ÖÇ3  4            
ÖÇ4  4            
ÖÇ5  4            
ÖÇ6   44  444  3  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr