Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504001102010MATHEMATICS-IIZorunlu125
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Matematik, gıda mühendisliği öğrencileri için diğer mühendislik derslerinde gereksinim duyacakları araçların öğretildiği bir ders olmanın ötesinde, mühendislik problemlerine sistematik ve analitik bir şekilde yaklaşma yeteneğinin verildiği bir ders olarak görülmektedir. Dersler boyunca öğrencilere matematiğin temel kavram ve yöntemleri, felsefesiyle birlikte verilmeye çalışılmaktadır. Bu kavram ve yöntemler gıda mühendisliği alanından özenle seçilmiş teknik problemlerine uygulanmaktadır. Dersler sonunda öğrencilerin hem problem çözümleri için gerek duydukları matematik araçlarına hem de problem çözümünde kalıcı analitik düşünce karakterine sahip olmaları amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Matematik Bölümü öğretim üyeleri
Öğrenme Çıktıları
1Taylor and Maclaurin Seriler: Fonksiyonların seri açılımlarını yapabilme
2Çok Değişkenli Fonksiyonlar: Kısmi Türevler, Küçük Hatalar. Jacobian Matrisi ve Koordinat Dönüşümlerini yapabilme
3Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum ve Minimum noktalarını bulabilme.
4Düzlem ve CisimlerÜzerinde Belirli Integraller. Integrallerin Dik, Polar, Silindirik ve Küresel Koordinatlarda Hesaplayabilme
5Green Teoremi: Eğrisel Integrallerinin Fizik Problemlerine Uygulayabilme
6Fonksiyonlarda Gradyant, Diverjans, Laplasian ve Körl. Green Teoremi ve Uygulamaları. Diverjans Teoremi ve Uygulamalarını yapabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Taylor and Maclaurin Seriler: Fonksiyonların seri açılımları. Maksimum hata bandının saptanması. Uygulamalar. Çok Değişkenli Fonksiyonlar: Kısmi Türevler, Küçük Hatalar. Jacobian Matrisi ve Koordinat Dönüşümü. Yüzeylerin Teğet Düzlemleri. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum ve Minimum. Düzlem ve CisimlerÜzerinde Belirli Entegraller. Entegrallerin Dik, Polar, Silindirik ve Küresel Koordinatlarda Hesaplanması. Green Teoremi: Eğrisel Entegraller, Bazı Fizik Problemlerine Uygulanması. Skaler ve Vektör Alanlar. Fonksiyonlarda Gradyan, Diverjan, Laplasian ve Körl. Green Teoremi ve Uygulamaları. Diverjan Teoremi ve Uygulamaları. Stoke Teoremi ve Uygulamaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Taylor and Maclaurin Seriler: Fonksiyonların seri açılımları. Maksimum hata bandının saptanması.Rehberli Problem Çözümü
2Çok Değişkenli Fonksiyonlar: Kısmi Türevler, Küçük Hatalar. Jacobian Matrisi ve Koordinat Dönüşümü.Rehberli Problem Çözümü
3Yüzeylerin Teğet Düzlemleri. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum ve Minimum.Rehberli Problem Çözümü
4Düzlem ve Cisimler Üzerinde Belirli Integraller.Rehberli Problem Çözümü
5Integrallerin Dik, Polar, Silindirik ve Küresel Koordinatlarda Hesaplanması.Rehberli Problem Çözümü
6Integrallerin Dik, Polar, Silindirik ve Küresel Koordinatlarda Hesaplanması.Rehberli Problem Çözümü
7Green Teoremi: Eğrisel Entegraller, Bazı Fizik Problemlerine UygulanmasıRehberli Problem Çözümü
8Arasınav
9Skaler ve Vektör Alanlar.Rehberli Problem Çözümü
10Fonksiyonlarda Gradyan, Diverjan, Laplasian ve Körl.Rehberli Problem Çözümü
11Green Teoremi ve Uygulamaları.Rehberli Problem Çözümü
12Diverjan Teoremi ve Uygulamaları.Rehberli Problem Çözümü
13Stoke Teoremi ve Uygulamaları.Rehberli Problem Çözümü
14Stoke Teoremi ve Uygulamaları.Rehberli Problem Çözümü
15Problem ÇözümleriRehberli Problem Çözümü
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) S. K. Stein, A. Barcellos, "Calculus and Analytic Geometry", McGraw-Hill, Fifth Edition, (1992). 2) Thomas, G.B., “Thomas’ Calculus”, Addison Wesley (11th edition 2005)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14228
Problem Çözümü10330
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5315
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5315
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ155             
ÖÇ255             
ÖÇ355             
ÖÇ455             
ÖÇ555             
ÖÇ655             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr