Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504001222006ORGANİK KİMYAZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Mineral maddeler ve su dışında bütün gıda bileşenleri organik maddelerdir. Bu derste organik maddelerin yapısı, elde edilişleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri anlatılacak, organik reaksiyonların mekanizmaları verilecektir. Hidrojen bağı ve rezonans kavramları açıklanacaktır. Gıda maddelerinin üretiminde, depolanmasında ve analizlerinde organik kimya bilgileri vazgeçilemez nitelikteki temel bilgilerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr.Özgül Özdestan, Doç Dr. Nazlı BÖKE SARIKAHYA
Öğrenme Çıktıları
1Alkanların yapısı ve adlandırılması, stereokimya, alkanların konformasyonu, fiziksel özellikleri, elde edilmeleri ve reaksiyonlarını öğrenme
2C = C çift bağının yapısı, alkenlerin adlandırılması, geometrik izomeri, alkenlerin fiziksel özellikleri, elde edilmeleri ve reaksiyonlarını öğrenme
3Dienler, rezonans kavramı, dienlerin adlandırılması, fiziksel özellikleri ve polimerizasyonunu öğrenme
4Alkinlerin yapısı, adlandırılması ve fiziksel özelliklerini öğrenme
5Halkalı alifatik hidrokarbonların adlandırılmasını, yapısını, fiziksel özelliklerini ve geometrik izomeriyi öğrenme
6Aromatik hidrokarbonların yapısını, adlandırılmasını, fiziksel özelliklerini, elde edilmelerini, elektrofil aromatik sübstitüsyonu, indüktif etki ve rezonans etkisini, elektrofil aromatik sübstitüsyonda yönelmeyi öğrenme
7Alkil halojenürlerin yapısı adlandırılmasını, fiziksel özelliklerini ve nükleofil alifatik sübstitüsyonu öğrenme
8Alkollerin yapısı adlandırılmasını, fiziksel özelliklerini, elde edilmelerini ve reaksiyonlarını öğrenme
9Eterlerin yapısı adlandırılmasını ve fiziksel özelliklerini öğrenme
10Aldehit ve ketonların yapı ve adlandırılmasını, fiziksel özelliklerini, elde edilmelerini ve reaksiyonlarını öğrenme
11Karboksillik asit ve türevlerinin yapı ve adlandırılmasını, fiziksel özelliklerini, elde edilmelerini ve reaksiyonlarını öğrenme
12Aminlerin yapısı adlandırılmaları, fiziksel özellikleri ve bazik özelliği, fenollerin yapısı adlandırılması, fiziksel özellikleri ve asitliğinin öğrenilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Organik kimyaya giriş, alkanlar (strüktür ve adlandırma, stereokimya ve alkanlarda konformasyon, fiziksel özellikleri, elde edilmeleri, reaksiyonları), alkenler (C = C çift bağının yapısı, adlandırma, geometrik izomeri, fiziksel özellikleri, elde edilmeleri, reaksiyonları), dienler (konjuge dienler ve rezonans kavramı, adlandırma ve fiziksel özellikleri, polimerizasyon), alkinler (strüktür ve adlandırma, fiziksel özellikleri), halkalı alifatik hidrokarbonlar (adlandırma, sikloalkanlarda strüktür ve gerginlik kavramı, halkalı alifatik bileşiklerde geometrik izomeri, fiziksel özellikler), aromatik hidrokarbonlar (benzen ve yapısı, aromatik karakter, adlandırma, fiziksel özellikleri, elde edilmeleri, elektrofil aromatik sübstitüsyon, indüktif etki ve rezonans etkisi, elektrofil aromatik sübstitüsyonda yönelme), alkil halojenürler (strüktür ve adlandırma, fiziksel özellikleri, nükleofil alifatik sübstitüsyon), alkoller (strüktür ve adlandırma, fiziksel özellikleri, hidrojen bağı, elde edilmeleri, reaksiyonları), eterler (strüktür ve adlandırma, fiziksel özellikleri), aldehit ve ketonlar (strüktür ve adlandırma, fiziksel özellikleri, elde edilmeleri, reaksiyonları), karboksilli asitler (strüktür ve adlandırma, fiziksel özellikleri, elde edilmeleri, reaksiyonları), esterler (adlandırma, fiziksel özellikleri, elde edilmeleri, reaksiyonları, yağlar), aminler (strüktür ve adlandırma, fiziksel özellikleri, aminlerin bazik özelliği), fenoller (strüktür ve adlandırma, fiziksel özellikleri, fenollerin asitliği).
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Organik Kimyaya Giriş
2Alkanlar(strüktür ve adlandırma, stereokimya ve alkanlarda konformasyon, fiziksel özellikleri, elde edilmeleri, reaksiyonları)
3Alkenler (C = C çift bağının yapısı, adlandırma, geometrik izomeri, fiziksel özellikleri, elde edilmeleri, reaksiyonları)
4Dienler (konjuge dienler ve rezonans kavramı, adlandırma ve fiziksel özellikleri, polimerizasyon)
5Alkinler (strüktür ve adlandırma, fiziksel özellikleri)
6Halkalı alifatik hidrokarbonlar (adlandırma, strüktür ve gerginlik kavramı, geometrik izomeri, fiziksel özellikler)
7Aromatik hidrokarbonların yapısı, adlandırılması, fiziksel özellikleri ve elde edilmeleri
8Arasınav
9Elektrofil aromatik sübstitüsyon, indüktif etki ve rezonans etkisi, elektrofil aromatik sübstitüsyonda yönelme
10Alkil halojenürler (strüktür ve adlandırma, fiziksel özellikleri, nükleofil alifatik sübstitüsyon)
11Alkoller (strüktür ve adlandırma, fiziksel özellikleri, hidrojen bağı, elde edilmeleri, reaksiyonları)
12Eterler (strüktür ve adlandırma, fiziksel özellikleri)
13Aldehit ve ketonlar (strüktür, adlandırma, fiziksel özellikleri, elde edilmeleri, reaksiyonları)
14Karboksilli asitler (strüktür ve adlandırma, fiziksel özellikleri, elde edilmeleri, reaksiyonları)
15Aminler ve fenollerin adlandırılması, strüktürleri, fiziksel özellikleri, esterlerin elde edilmeleri ve reaksiyonları
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. Hart, H., Craine, L.E., Hart, D.J., Hadad, C.M. (2011). Organik Kimya, Palme Yayıncılık 12. Baskıdan Çeviri (Çeviri Editörleri; Tahsin Uyar, Recai İnam) YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Hart, H., Hart, D.J., Craine, L.E. “Organic Chemistry” Ninth edition, Houghton Mifflin Company, Boston Toronto, (1995).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1  33 2  5   23 
ÖÇ2  33 2  5   23 
ÖÇ3  33 2  5   23 
ÖÇ4  33 2  5   23 
ÖÇ5  33 2  5   23 
ÖÇ6  33 2  5   23 
ÖÇ7  33 2  5   23 
ÖÇ8  33 2  5   23 
ÖÇ9  33 2  5   23 
ÖÇ10  33 2  5   23 
ÖÇ11  33 2  5   23 
ÖÇ12               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr