Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504002062007KÜTLE VE ENERJİ DENKLİKLERİZorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kütle ve Enerji Denklikleri temel bir mühendislik dersidir. Dersin amacı öğrencilere kütle ve enerji denkliklerini çeşitli işletme birimleri ve koşullarında formülize etme ve çözümleme tekniklerinin verilmesi, çeşitli problemlerle öğrencilere problemi anlama, kurma ve bunu gerçek prosesler üzerine uygulama yeteneğinin kazandırılmasıdır. Bu şekilde öğrencilerin yeni bir proses dizaynında mühendis yaklaşımıyla bakarak kütle ve enerji denkliklerini uygulayacak ve sonuçlarını değerlendirecek düzeye getirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Figen ERTEKİN
Öğrenme Çıktıları
1Kütle ve enerji denkliği problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme yeteneğini kazanma
2Problem kurma ve çözme mantığını anlama ve kullanma becerisini kazanma
3Ana kavramları ve bu bilginin bir gıda işlemi ile ilgili temel ısı ve kütle denkliği problemlerinin çözümüne nasıl uygulanacağını öğrenme
4Konu ile ilgili çeşitli problemleri çözerek gıda isleme terminolojisi ve gıda isleme yöntemlerinin temel uygulamaları ile ilgili bilgi sahibi olma
5Gıdaların islenmesinde kütle ve enerji denkliklerinin öneminin farkına varma
6Gıdaların işlenmesinde kütle ve enerji denkliklerinin öneminin farkına varma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Fizik 1
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ölçü ve birimler, birim sistemleri, basınç, sıcaklık, konsantrasyon, kompozisyon gibi temel kavramların verilmesinden sonra, problem çözme tekniği, açık sistem fiziksel işlemlerde kütle denklikleri, açık sistem kimyasal reaksiyon içeren işlemlerde kütle denklikleri, gaz-buhar ilişkileri, suyun faz diyagramı, denge, buhar basıncı, kısmi basınç, doygunluk, kısmi doygunluk ve rutubet kavramları, genel enerji denkliğinin kurulması, faz değişimi içermeyen entalpi değişimleri, faz değişimlerinde entalpi değişimleri, kimyasal reaksiyon içeren sistemlerde genel enerji denkleminin kurulması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Birimler ve boyutlar , birim sistemleri, sıcaklık, basınç gibi temel kavramlar Tanışma, uygulama tanıtımı, Rehberli problem çözümü
2Konsantrasyon-kompozisyon, ağırlık kesri,/mol kesri/ kuru temel/ yaş temel ifadeleri Rehberli problem çözümü
3Kütle denklikleri, Problem çözme tekniği- blok diyagram çizimi, sistem-temel seçimi Rehberli problem çözümü
4Genel kütle denkliğinin kurulması İşlem tipleri ve sistemler- Açık sistemlerde fiziksel işlemler için kararlı hal kütle denklikleri Rehberli problem çözümü
5Grup veya üniteler çerçevesinde kütle denklikleri (Bypass-recycle-purge içeren sistemler) Rehberli problem çözümü
6Kimyasal reaksiyon içeren koşullarda açık sistem kararlı hal kütle denklikleri (yanma reaksiyonları)Rehberli problem çözümü
7Kimyasal reaksiyon içeren koşullarda açık sistem kararlı hal kütle denklikleri (yanma reaksiyonları)Rehberli problem çözümü
8Arasınav
9Gaz –buhar ilişkileri, faz diyagramları, doygunluk, kısmi doygunluk ve relatif rutubetRehberli problem çözümü
10Gaz –buhar ilişkileri, faz diyagramları, doygunluk, kısmi doygunluk ve relatif rutubetRehberli problem çözümü
11Enerji denklikleri, genel enerji denkleminin kurulması, ısı kapasitesi, korelasyonlar, entalpiRehberli problem çözümü
12Faz değişimi içermeyen entalpi değişimleri. Rehberli problem çözümü
13Faz değişimi içeren entalpi değişimleri, buhar tablolarıRehberli problem çözümü
14Faz değişimi içeren entalpi değişimleri, gıda proses örnekleri Rehberli problem çözümü
15Kimyasal reaksiyonlarda entalpi değişimleri Rehberli problem çözümü
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. Esin, A., 1993. Material and Energy Balances in Food Engineering, METU, Ankara, 419 pp YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Himmelblau, D.M., 1982. Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering, 4th ed. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 628 pp. 2. Toledo, R.T., 1980. Fundamentals of Food Process Engineering, AVI Publishing Co., Westport Conn., 480 pp.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav170
Quiz110
Laboratuvar Sınavı120
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı122
Quiz30,51,5
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)129,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ15543           
ÖÇ2 54   4        
ÖÇ3554            
ÖÇ4 54            
ÖÇ55 54        3  
ÖÇ6               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr