Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504002072010STATISTICSZorunlu244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler, temel olasılık ve istatistik kavramlarını anlayıp, kendi alanlarında kullanabilmelerine olanak sağlayacak temel istatistiksel analiz yöntemlerini öğreneceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Burcu AYTAÇOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Öne sürülen hipotezlerin doğruluğunu istatistiksel olarak değerlendirebilme
2Varyans analizi yöntemi ile bir faktörün veya faktörlerin bir değişken üzerine etkisini belirleyebilme
3Regresyon analizi yardımı ile değişkenler arası ilişkileri modelleyebilme
4Oluşturulan regresyon modeli yardımıyla bağımlı değişkene ilişkin tahminler yapabilme
5İstatistik ile ilgili temel kavram bilgisi
6Veriyi özetlemek için kullanılan tablo ve grafik yöntemlerini kavrayabilme
7Temel olasılık problemlerini çözümleyebilme
8Bazı özel olasılık dağılımlarını kavrayabilme
9Kitleden alınan örneklem yardımıyla kitleye ilişkin çıkarımlar yapabilme becerisi
10Faktörler arası bağımsızlık testlerini uygulayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Lisans düzeyinde matematik bilgisi
Dersin İçeriği
Temel Kavramlar : İstatistiğin Tanımı; Kitle; Örneklem; Değişken; Değişken Tipleri; Parametreler; Örneklem İstatistikleri; Frekans Dağılımları: Frekans Dağılım Tablosu; Grafikler; Tanımlayıcı İstatistikler : Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri; Değişkenlik Ölçüleri; Olasılık Teorisi ve Rasgele Değişkenler: Örneklem Uzayı ve Olay; Permutasyon; Kombinasyon; Olasılık Kuralları; Koşullu Olasılık; Bayes Teoremi; Rasgele Değişken, Olasılık Dağılımları; Normal Dağılım; Binom Dağılımı; Hipergeometrik Dağılım; İstatistiksel Yorumlama: İstatistiksel Tahminleme; Aralık Tahmini; Hipotez Testleri; Varyans Analizi; Değişkenler Arasındaki İlişkiler : Basit Doğrusal Regresyon Analizi ve Korelasyon
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, içerik, kaynaklar İstatistik ile ilgili temel kavramlar, frekans dağılımları, grafiksel yöntemler
2Tanımlayıcı istatistikler Merkez ölçüleri: Aritmetik ortalama, medyan, mod Değişkenlik ölçüleri: Açıklık, varyans, standart sapma
3Olasılık ile ilgili temel kurallar, özellikler
4Koşullu olasılık, Bayes' Teoremi
5Kesikli rasgele değişkenler ve olasılık dağılımları; Bernoulli dağılımı, binom dağılımı Rasgele değişkenin beklenen değeri
6Sürekli rasgele değişkenler ve olasılık dağılımları; Tekdüze dağılım
7Standart normal dağılım, normal dağılım
8Arasınav
9 Merkezi limit teoremi
10Kitle ortalaması için aralık tahmini Örneklem büyüklüğünün belirlenmesi
11Kitle ortalaması için hipotez testleri, p-değeri
12Tek yönlü varyans analizi
13Basit doğrusal regresyon modelinin oluşturulması, korelasyon katsayısı
14Bağımsızlık testleri
15Dönem boyunca anlatılan konularla ilgili örnek problemlerin çözümlenmesi
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. Probability and Statistics for Engineering and the Sciences (Jay L. Devore, Second Edition) YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Introduction to Statistical Quality Control, 5th Edition, Douglas C. Montgomery, John Wiley & Sons, Inc. 2005 2. Applied Statistics, 4th Edition, John Neter, William Wasserman, G.A.Whitmore, 1993
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Problem Çözümü8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13232
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)105
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1  4  3 3       
ÖÇ2  43 3 4       
ÖÇ3  43 3 4       
ÖÇ4  43 3 4       
ÖÇ5  3   3        
ÖÇ6  4  45        
ÖÇ7  3            
ÖÇ8  2            
ÖÇ9  2    4       
ÖÇ10  423  3       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr