Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504002332007ENSTRUMENTAL GIDA ANALİZLERİZorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Enstrümental Analiz Yöntemleri hızlı bir gelişme göstermekte, her geçen gün yeni yöntemler uygulamaya katılmakta eski yöntemler ise geliştirilmektedir. Teknolojinin gelişimine paralel olarak cihazların duyarlılıkları ve seçicilikleri de artmaktadır. Enstrümental metodlar, örneği oluşturan bileşenlerin verdiği sinyalleri değerlendirme prensiplerine bağlı olduğundan; bu metodların anlaşılması kolay değildir; tecrübe, sabır, istek ve bilgi birikimi gerektirir. Dersin amacı; öğrencilere temel prensiplerin verilmesi ve bunlara ilişkin uygulamaların yaptırılması ve meslek hayatlarında her zaman karşılaşacakları cihazları tanıtmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Semih Ötleş
Öğrenme Çıktıları
1Enstrümental Gıda Analizlerinin amaç ve kapsamının öğrenilmesi
2Kromatografik tekniklerin öğrenilmesi
3Spektroskopik tekniklerin öğrenilmesi
4Potansiyometri hakkında bilgi edinme
5Meslek hayatlarında karşılaşacakları cihazlarda uygulama
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında modern cihazlar kullanılarak yapılan analiz metodları tanıtılmakta ve uygulamaları yapılmaktadır. Kromatografiye dayanan analiz metodları (kağıt, kolon, ince-tabaka, gaz ve sıvı kromatografileri); spektroskopiye dayanan analiz metodları (uv-görünür spektroskopi, fluoresans, enfrared ve atomik absorpsiyon spektroskopileri), elektroforez ve potansiyometri konuları tanıtılmakta ve bu cihazlarla gıda analizleri uygulamaları yapılmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş, Gaz Kromatografisi, Bazı terimlerin anlamı (Teorik plaka sayısı, rezolüsyon vb.) Laboratuvarın tanıtımı,öğrencilerin zincir şeklinde deney gruplarına ayrılması
2Gaz kromatografisinin kısımları: Taşıyıcı gaz, Kolonlar; kolon dolgu maddeleri ve sabit fazlarGaz Kromatografisi için örnek hazırlama (Yağ asidlerinin metil esterlerinin hazırlanması)
3Kapiler kolonlar, Dedektörler, Kolon sıcaklığını programlama, Türev oluşturma, Otomasyon, Nicel ve Nitel analizGaz Kromatografisi Cihazının tanıtımı ve Yağ asidleri metil esterlerinin analizi
4Gaz kromatografisinin gıda analizlerindeki uygulamaları Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi (HPLC) nin tanıtımı ve kolalı içeceklerde kafein analizi
5Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi, Kromatografi teorisi, Kromatografi çeşitleri Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi için örnek hazırlama (sıvı, pulp ve katı örnekler için) ve standart seri çözeltilerinin hazırlanması
6Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisinin (HPLC) Kısımları: Hareketli faz rezervuarı, Pompa, Kolon, DedektörlerAtomik Absorpsiyon Spektrofotometresinin tanıtımı ve metal analizi
7Türevlendirme, Dereceli elüsyon UV-Görünür Spektrofotometrenin tanıtımı ve spektrum alınması
8Arasınav
9Otomasyon,kalitatif ve kantitatif analiz,Gıda analizlerinde HPLC uygulamaları Görünür Bölge Spektrofotometresiyle meyve sularında C vitamini tayini
10İnce Tabaka Kromatografisi: Polarlık ve kromatografideki önemi, Adsorbanta ilave edilen maddeler, İTK nin uygulanışı, İTK nin gıda analizlerindeki uygulamalarıKağıt elektroforeziyle bazı amino asidlerin ayrımı
11Kolon Kromatografisi, Kağıt Kromatografisi, Elektroforez İnce Tabaka Kromatografisiyle gıdalardaki sentetik boyalarının teşhisi
12Spektorskopi: Elektromanyetik radyasyon, Radyasyonun madde ile etkileşmesi, ışının absorpsiyonu (atomik ve moleküler absorpsiyon) ve emisyonu, Absorpsiyon ölçümlerinin dayandığı kanunlar, Beer yasası Meyve sularında potansiyometrik asidlik tayini
13Beer yasasının uygulanmasını sınırlayan durumlar, Radyasyon kaynakları, Işın demetini dalga boylarına ayıran aygıtlar, Örnek kapları, Işın dedektörleri, Görünür spektrofotometre ile kalitatif ve kantitatif analizElektrik, su kesilmesi nedeniyle yapılamayan veya resmi tatile rastlayan uygulamalar için telafi uygulaması
14Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi: Enerji seviye diyagramları, Alevde atomik absorpsiyon, Atomik absorpsiyon cihazının kısımları: Radyasyon kaynakları, Atomik buhar oluşumu için aygıtlar, Monokromatörler, Dedektörler, AAS de girişimler, AAS nin gıda analizlerindeki uygulamaları Fluoresans ve Enfrared Spektrofotometreleri İstek üzerine yenilenen uygulamalar
15Potansiyometri:Potansiyometrenin tanımı, Elektrodlar, Potansiyometrik titrasyonlar Laboratuvar sınavı
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. Enstrümental Gıda Analizleri (Güncellenmiş-Genişletilmiş) (3 Cilt Birarada) ; Yaşar Hışıl; 7.Baskı, 2011, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayın No: 48 Ege Üniversitesi Basım Evi-İzmir 545 sayfa 2. Enstrümental Gıda Analizleri-Laboratuvar Deneyleri; Yaşar Hışıl; 2010. 3.Baskı, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Y.No:45; Ege Üniversitesi Basım Evi-İzmir;41s. YARDIMCI KİTAPLAR: 1.Macrae,R.1988.HPLC in Food Analysis Academic Press, London. p.502 2.Willard,H.H.;Merritt,L.L.Jr.; Dean,J.A.and Settle, Settle,F.A.Jr.1988. Instrumental Methods of Analysis. 7th Ed. Wadsworth Publishing Company, Belmont, California. p.895 3.Skoog,D.A.and D.M.West.1971.Principles of Instrumental Analysis. Holt, Rinehart and Winston, Inc.New 4.Ewing,G.W.1988.Instrumental Methods of Chemical Analysis .5th Ed. McGraw Hill Book Company p.538
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Laboratuvar14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1  5555554454554
ÖÇ2  5555554454554
ÖÇ3  5555554454554
ÖÇ4  5555554454554
ÖÇ5  5555554454554
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr