Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504003151994STAJZorunlu362
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Gıda Mühendisliği stajının amacı, öğrenciyi bir maddenin üretiminde, hammadde aşamasından üretilmiş madde aşamasına kadar yer alan tüm işlem ve süreçlerde görev almaya hazırlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Yekta Göksungur
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler, gıda mühendisliği mesleğinin üretimde uygulanışını ve iş yaşamını gözlemleyecek, eğitim programında verilen kuramsal bilgiyi uygulamaya aktarmayı öğreneceklerdir
2Kimya mühendisliği mesleği, görev ve sorumlukları konusunda bilinçlenerek bakış açılarını zenginleşeceklerdir
3Meslek ahlakı, insan sağlığı, iş güvenliği, çevre gibi sosyal konularda, ulusal ve uluslar arası sorunlar hakkında bilgilenerek iyi bir mühendis olma yönünde davranış geliştireceklerdir
4Staj süresince inceledikleri sektörlerin ülkemiz ve dünya açısından önemini ve çalışma ortamını görerek meslek seçimlerine ilişkin fikir edineceklerdir
5İşletmelerde, iş ve meslek yaşamında iş disiplininin, takım çalışmasının, disiplinler arası işbirliğinin, bireysel yetkinliklerin, insan ilişkilerinin önemini gözlem yaparak kavrayacak ve kendi eksikliklerini tamamlayacaklardır
6Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirecek, bilgisayar ve yabancı dil bilgisinin önemini kavrayacaklardır
7İşletmede kalite ve standardizasyon konularını öğreneceklerdir
8Çağdaş teknik ve gelişmeleri gözlemleme olanağı bulacaklardır
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1. Kurumun tarihçesi, endüstrideki yeri ve işlevinin öğrenilmesi, 2. Uygulanan sürecin ve akış çizelgesinin kavranması, 3. Akış çizelgesi üzerinde kütle ve enerji denklik hesaplamalarının yapılması, 4. Süreçte yer alan birimlerin işlevi, yapısı, işletme koşulları ve bakımı ile ilgili bilgilerin edinilmesi, 5. Süreç kontrol ve kalite kontrol mekanizmalarının öğrenilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İşletmede staja başlama ve ilgili kişilerle tanışma. Staj ortamını öğrenme. Fabrika ortamı, meslek ve üretime lişkin gözlemleri ve yapılan işlemleri staj raporuna eklemek üzere günlük tutmaya başlama. İşletmenin yerleşimi, yan üniteleri ve akım şeması öğrenme, staj raporuna aktarmak üzere çizme. Fabrikanın işleyişi ile birlikte, üretimin ülkemiz açısından önemi, iş ve meslek yaşamı, kurum içindeki insan ilişkileri, sözlü ve yazılı iletişim biçimleri gibi sosyal konuları kavramaya çalışma.
2Fabrika ya da işletmenin bağlı bulunduğu şirketin yapısı ve yönetsel organizasyonunu öğrenerek rapora aktarma. Fabrika dokümanları, internet ve çeşitli kaynaklardan araştırarak fabrikada üretilen kimyasala ilişkin formüller, her bir bileşenin yapısı ve fonksiyonu gibi bilgileri derleme. Üretimde uygulanan belli başlı süreçleri, temel işlemleri, boru ve enstrüman sistemine ilişkin çizimleri araştırma, inceleme ve taslak rapora aktarma. Süreç denetimi ve birimlerin bakım onarımına ilişkin bilgi edinme ve rapora aktarma. İşletmedeki belli başlı ünitelerdeki ve yan ünitelerdeki (buhar üretim, atık su arıtma, vb.) kütle ve enerji denkliklerinin kurulmasına ilişkin ön bilgi edinme.
3Gerekli hacim, pompa gücü, vb fiziksel büyüklükler, fizikokimyasal nicelikler, akı, harcanan enerji, vb. konularda bilgi toplama. Seçilen birimler üzerinde kütle ve enerji denkliklerini kurma. Yapılması planlanan hesapları bir problem ya da durum aktarımı olarak ifade etme, basit bir akım şeması parçası çizerek üzerine gerekli bilgileri işleme, verileri ve kaynaklarını kaydetme, çözümü yapma ve bunları rapora bir mühendis bakış açısını yansıtacak şekilde aktarma. Süreçte uygulanan kalite kontrol mekanizmalar ve kalite güvence sistemlerini gerekli birimlerle iletişim kurarak öğrenme ve rapora aktarma.
4İşletmedeki gözlemler sürerken raporun özet ve sonuç kısımlarını oluşturma. Raporun sunum ve bilgilendirme sayfalarını ve sayfa düzenini oluşturma. Taslak raporu incelenmek üzere ilgili mühendise iletme. İlgili mühendisin önerileri doğrultusunda raporda istenen düzeltmeleri yapma. Vedalaşma, raporun imzalanması, çıkış işlemlerini yapma. Raporun ciltlenmiş bir kopyasının ilgili mühendise teslimi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Şirket dokümanları, kütüphanelerdeki ilgili kaynaklar ve internet kaynakları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik16060
Rapor Hazırlama11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)70
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1    44      4  
ÖÇ2           4   
ÖÇ3      4       4
ÖÇ4      4  4     
ÖÇ5       444     
ÖÇ6         4     
ÖÇ7             4 
ÖÇ8     5    3    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr