Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504003392007GIDA MİKROBİYOLOJİSİZorunlu354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Gıda Mikrobiyolojisi dersinin amacı; gıdalarda bulunan mikroorganizmalarla ilgili temel kavramlar, gıdaların mikrobiyal kontaminasyon kaynakları, gıdalarda bulunan mikroorganizmaların üremesini etkileyen faktörler, gıda bozulmaları, gıda kaynaklı hastalıklar ve gıda koruma yöntemleri ile ilgili bilgiler vermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr.Duygu Kışla, Doç. Dr. Gülten Tiryaki Gündüz, Doç. Dr. İlkin Yücel Şengün
Öğrenme Çıktıları
1Mikroorganizmaların, gıdalarda meydana getirdiği yararlı ve zararlı faaliyetlerinin tanınması
2Gıda güvenliğinde gıda mikroorganizma ilişkileri
3Gıdaların kaliteli bir yapıda tüketime sunulması için gıda mikroorganizma ilişkilerinin tanımlanması
4Gıdalara uygulanan farklı proseslerde mikroorganizma davranışları
5Güvenli gıda eldesi için kullanılan koruyucu yöntemler
6Patojen mikroorganizmaların gıdalarda gelişiminin kontolü
7Gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıkların tanımlanması, olası etkileri ve kontolü
8Farklı gıda gruplarında bulunan mikroorganizmaların sayımı ve tanımlanması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Genel Mikrobiyoloji
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Mikroorganizmalar ve gıdalar. Gıdaların kontaminasyon kaynakları. Mikroorganizmaların gıdalarda üremesini etkileyen faktörler (iç faktörler, dış faktörler). Gıda koruma yöntemleri (kontaminasyonun önlenmesi, kontaminantların gıdalardan uzaklaştırılması, mikrobiyal üremenin önlenmesi, gıdalarda bulunan mikroorganizmaların öldürülmesi). Gıda kaynaklı hastalıklar, gıda kaynaklı patojenlerin epidemiyolojisi ve kontrolü.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Gıdalarda önemli olan mikroorganizma gruplarıBesiyeri hazırlama
2Gıdaların kontaminasyon kaynaklarıSayım yöntemleri
3Mikroorganizmaların gıdalarda üremesini etkileyen faktörlerGıdalarda koliform bakteri sayımı
4Mikroorganizmaların gıdalarda üremesini etkileyen faktörlerGıdalarda küf ve maya sayımı - Howard küf sayımı
5Mikroorganizmaların gıdalarda üremesini etkileyen faktörlerGıdalarda Salmonella aranması
6Gıdalarda mikrobiyal bozulmalarGıdalarda Bacillus cereus ve Staphylococcus aureus sayımları
7Gıdalarda mikrobiyal bozulmalarEkmek mayası ve ekmeğin mikrobiyolojik analizi
8Ara Sınav
9Gıda kaynaklı patojenlerin epidemiyolojisi ve kontroluÇiğ sütün mikrobiyolojik analizi
10Gıda kaynaklı patojenlerin epidemiyolojisi ve kontroluPastörize sütün mikrobiyolojik analizi
11Gıda kaynaklı patojenlerin epidemiyolojisi ve kontroluKonserve gıdaların mikrobiyolojik analizi
12Gıda koruma yöntemleri Ekipman yüzey ve paketleme materyallerinde mikrobiyal yükün belirlenmesi
13Gıda koruma yöntemleri Final Sınavı
14Gıda koruma yöntemleri
15Gıda koruma yöntemleri
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dersin Kitabı Erkmen, O. (ed) “Gıda Mikrobiyolojisi”, Efil Yayınevi, Ankara, 2010. Ünlütürk, A., Turantaş, F. (ed) “Gıda Mikrobiyolojisi”, Meta Basım,İzmir, 2003. Önerilen Kaynaklar Doyle M.P., Beuchat, L.R., Montville T.J. “Food Microbiology”, ASM Press Washington D.C., 1997. Erol, İ. “Gıda Hijyeni ve Mikrobiyolojisi”, Pozitif Matbaacılık, Ankara, 2007. Frazier, W.C., Westhoff, D.C., “Food Microbiology” McGraw-Hill International, 1988. Jay, J. M., “ Modern Food Microbiology”, Chapman & Hall, New York, 1992. ICMSF, “Microorganisms in Foods 6; Food Commodities”, Blackie Academic Professional, 1998.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)123
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1           5   
ÖÇ2           5   
ÖÇ3           54  
ÖÇ4           54  
ÖÇ5           54  
ÖÇ6           54  
ÖÇ7           54  
ÖÇ8   5 444       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr