Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504003412007BESLENMEZorunlu353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, yeni ürün geliştirmede ve gıda işlemede, insanların gereksinimini karşılayacak şekilde gıdaların besleyici değerlerini göz ardı etmeden bilgi, deneyim ve yeni kaynakların uygulanabilirliğini arttırmaktır. Bugün, gıda geçmişte olduğundan daha farklı bir yaklaşımla, yaşamsal önemi, açlıkla savaşmadaki yeri, sağlık üzerine olumlu veya olumsuz etkileri ile ele alınmaktadır. Gelecekte gıda endüstrisi bugün olduğu noktadan daha ileride daha ciddi bilimsel araştırmalara gereksinim duyan bir alan olacaktır. Bu alandaki eğitimin ve araştırmaların temel amacı gıda endüstrisinin, çok uluslu, teşvik edici ve profesyonel bir yaklaşım ile rekabet gücünü arttırmak olmalıdır. Beslenme dersi bu yaklaşımla Gıda Mühendislerinin gelecekteki yerinin önemini artırmayı amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Sedef Nehri EL
Öğrenme Çıktıları
1Beslenmenin sağlığı etkileyen boyutunun kavranması.
2Besleyici ve sağlıklı bir diyetin nasıl olması gerektiğinin tanımlanması.
3Gıda temel bileşenlerini (karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler ve mineraller) tanımlama.
4Temel gıda bileşenlerinin (karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler ve mineraller) vücuttaki fonksiyonlarını ve beslenmedeki önemini kavrayabilme.
5Temel gıda bileşenlerinin metabolizmadaki davranışının analiz ve sentezi
6Gıda işlemenin besin öğeleri üzerine etkisini değerlendirme
7Gıdanın yapısında bulunan besin öğesi olmayan yararlı bileşiklerin tanımlanması
8Gıdanın yapısında bulunan besin öğesi olmayan yararlı bileşiklerin sağlık üzerine etkilerinin öğrenilmesi
9Gıdaların enerjisini azaltmada uygulanan tekniklerin kavranması ve sorgulanması
10Gıdaların enerjisini azaltmada yeni tekniklerin tasarlanması
11Oksidanlar, antioksidanlar ve sağlık üzerine bilgi edinme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Gıda Kimyası, Gıda Biyokimyası bilgisi
Dersin İçeriği
Beslenme ve sağlık ilişkisi; besleyici ve sağlıklı bir diyetin bileşenleri; karbonhidratlar ve beslenmedeki önemi; yağlar ve beslenmedeki önemi; proteinler ve beslenmedeki önemi; vitaminler, mineraller ve beslenmedeki önemi; besin öğesi olmayan diğer yararlı bileşikler; gıdaların enerjisini azaltma uygulamaları; oksidanlar, antioksidanlar ve sağlık.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş : Gıda Bileşenlerinin beslenme açısından önemi
2Beslenme ve sağlık ilişkisi
3Gıdaların vücuttaki fonksiyonları
4Karbonhidratlar ve beslenmedeki önemi
5Yağlar ve beslenmedeki önemi
6Proteinler ve beslenmedeki önemi
7Besin öğelerinin metabolizması
8Ara sınav
9Gıda işleme yöntemlerinin karbonhidratlar üzerine etkisi
10Gıda işleme yöntemlerinin yağlar üzerine etkisi
11Gıda işleme yöntemlerinin proteinler üzerine etkisi
12Vitaminler, mineraller ve beslenmedeki önemi
13Besin öğesi olmayan diğer sağlığa yararlı bileşikler
14Gıdaların enerjisini azaltma uygulamaları
15Oksidanlar, antioksidanlar ve sağlık
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. Food Chemical Composition : Dietary Significance in Food Manufacturing, Hutton, T. 2002. Royal Society of Chemistry Pub. UK. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Nutrition : Concepts and Controversies, 8 th Edition, Frances Sizer, Eleanor Whitney 2000, Wadsworth/ Thomson Learning USA, 567 pp 2. Nutritional Aspects of Food Processing and Ingredients. Henry C.J.K. ; Heppell N.J. 1998. Aspen Publication , UK. 3. Antioxidants in Food. Pokorny, J;Yanishlieva, N. Gordon, M. 2001. CRC Press, New York.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1  4  3  4 44442
ÖÇ2  3  3  2 34433
ÖÇ3  3     3   4  
ÖÇ4   3    3      
ÖÇ5      4   4    
ÖÇ6  3   2   2    
ÖÇ7      4     4 3
ÖÇ8  2   3   4    
ÖÇ9    3 3        
ÖÇ10    3 3        
ÖÇ11  3       4   4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr