Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504004011994UNIT OPERATIONS LABORATORYZorunlu476
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilerin daha önce Akışkanlar mekaniği, Isı transferi, Temel işlemler I ve Temel işlemler II dersleri kapsamında teorik bilgileri edindikleri temel proseslerin uygulamalarını pilot ölçekli ekipmanlar üzerinde gerçekleştirmelerini sağlamak, ekipmanları daha ayrıntılı incelemelerini, gıda materyallerinin islenmesine ilişkin deneysel verileri almalarını ve literatür bilgilerini kullanarak bazı verileri bulabilmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin deneyler sırasında, bulunduğu grupta birlikte çalıştığı diğer öğrenciler ile iş bölümü ve koordinasyon halinde çalışarak ekip çalışmasına uyum becerileri kazanması ve ayrıca deneyi vermekle yükümlü olan ilgili öğretim elemanı ile sözlü ve yazılı olarak birebir iletişim içinde olarak yine kendisini açık ve öz bir şekilde ifade etmeye yönelik iletişim becerileri kazanması amaçlanmaktadır. Öğrencilerin deneysel verileri kullanarak o deneye ilişkin hesaplamaları yapmaları, sonuçları tartışıp yorumlayarak elde ettikleri bilgileri açık ve öz bir şekilde yazılı bir rapor formunda sunmalarını sağlayacak düzeye getirilmeleri, dolayısıyla rapor yazım tekniğini öğrenmelerinin yanında yazılı iletişim becerilerini arttırmaları da hedeflenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Figen ERTEKİN, Ass. Prof.Dr.S.Nur DİRİM
Öğrenme Çıktıları
1Kütle,enerji ve momentum transferi sistemleriyle ilgili daha önce öğrenilen teorik bilgilerin deneysel çalışma ile daha iyi kavranılması
2Takım çalışması yeteneğinin kazanılması
3Teknik sistemlerin kullanılması ile ilgili yeterliliklerin kazanılması
4Deney sistemi ve teorik bilginin bağdaştırılması için sistemli düşünme becerisinin kazanılması
5Elde edilen verilerin değerlendirilmesi için analitik becerilerin kazanılması
6Yapılan deneylerde ekipman özellikleri ve verileri analiz ederek, çözümleme ve raporlama becerisi kazanma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
G.M. Temel İşlemler I, G.M. Temel İşlemler II
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Gıda mühendisliği işlemlerinden seçilen deneyler pilot ölçekteki ekipmanlar üzerinde öğrenciye yaptırılmaktadır. Bu kapsamda yaptırılan denemeler: akışkanların akışı (borularda basınç kaybı ölçümleri), akışkan yatak, plakalı ısı değiştiriciler, çift borulu ısı değiştiriciler, karıştırmalı kazan, ısıl iletkenlik ölçümü, tırmanan film buharlaştırıcı, kararsız rejim ısı transferi, gıdaların dondurulması, katı-sıvı ekstraksiyonu, tepsili kurutucu, çekiçli değirmen ve katıları işleme sistemleri, gazların ve sıvıların difüzyon katsayısı ölçümü. Öğrenciler bu uygulamalar sırasında iş güvenliği eğitiminin bir parçası olacak şekilde dikkat etmeleri gereken konularda bilgilendirilmekte ve grup çalışmasının getirdiği sorumluluklar deneyler sırasında ve rapor hazırlama aşamasında sıklıkla hatırlatılarak etik bilincinin geliştirilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Öğrencilerin deney sırasında aldıkları verileri değerlendirerek konu ile ilgili hesaplamaları yapmaları, sonuç ve yorumlarını bir rapor halinde sunmaları sağlanmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş ve grupların oluşturulmasıGiriş ve grupların oluşturulması
2Borularda akış ve basınç düşmesiBorularda akış ve basınç düşmesi
3Akışkan yatakAkışkan Yatak
4Karıştırmalı kazan Karıştırmalı Kazan
5Tepsili kurutucuTepsili Kurutucu
6Çekiçli değirmen ve toz ürün özelliklerinin belirlenmesi sistemiÇekiçli Değirmen ve Toz Ürün Özelliklerinin Belirlenmesi Sistemi
7Donma (kararsız hal ısı transferi)Donma (Kararsız Hal Isı Transferi)
8ArasınavArasınav
9Çift Borulu Isı değiştirici ve Plakalı Isı DeğiştiriciÇift Borulu Isı değiştirici ve Plakalı Isı Değiştirici
10Isıl İletkenlik Ölçüm AparatıIsıl İletkenlik Ölçüm Aparatı
11Tırmanan Film EvaporatörüTırmanan Film Evaporatörü
12Katı Sıvı Ekstraksiyon ÜnitesiKatı Sıvı Ekstraksiyon Ünitesi
13Gaz Difüzyon Katsayısı Ölçümü ve Sıvı Difüzyon Katsayısı Ölçümü Gaz Difüzyon Katsayısı Ölçümü ve Sıvı Difüzyon Katsayısı Ölçümü
14Uygulama sınavı ve değerlendirmeUygulama sınavı ve değerlendirme
15Final sınavıFinal sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1.Kaymak- Ertekin, F., İçier, F., Kumcuoğlu,S., Sakin,M., 2009, Unit Operations of Laboratory Manual. Ege Üniversitesi Yayınları, Mühendislik Fakültesi, Yayın No:47, 2. Baskı, E.Ü. Basım Evi, Bornova-İzmir, 113 s. 2.Geankoplis, C.J.,2003, Transport Processes and Separation Process Principles 4th Edition, Prentice Hall NJ, 1026 pp. YARDIMCI KİTAPLAR: 1.Mc Cabe, W.J. and Smith,J.C. 1976, Unit Operations of Chemical Engineering 3th Edition, McGraw-Hill, Inc, New York, 1027 pp. 2.Brennan, J.G., Butters, J.R., and Cowell, N.D. , 1990, Food Engineering Operations, Elsevier Applied Science, London, 700 pp.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Quiz16
Rapor Hazırlama113
Laboratuvar Sınavı125
Performans16
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı122
Quiz140,34,2
Uygulama/Pratik212
Laboratuvar14342
Problem Çözümü248
Rapor Hazırlama14570
Bireysel Çalışma140,57
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)166,7
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ155 555544      
ÖÇ2     5 5 3     
ÖÇ35  5        3  
ÖÇ4  5 5          
ÖÇ5 54 5          
ÖÇ6554 5554       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr