Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504004052005SÜT TEKNOLOJİSİZorunlu474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sütün fiziksel, kimyasal ve mikrobiyal özellikleri ve bu özelliklerin teknolojik açıdan önemini açıklamak ve her çeşit süt mamulünün üretim teknolojilerini, laboratuvar ve pilot tesis uygulamaları destekli olarak öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc.Prof. Dr. Nurcan Koca
Öğrenme Çıktıları
1Hammaddenin özelliklerini ve bu özelliklerin teknolojik açıdan önemini öğrenme.
2Süt teknolojisinde kullanılan teknolojik işlemler ve ekipmanlar hakkında bilgi sahibi olma.
3Süt ürünlerinin temel işlem basamaklarını öğrenme
4Süt ürünlerinde kullanılan starter kültür, enzim ve yardımcı maddeler hakkında bilgi edinme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında; sütün bileşimi, süt bileşenlerinin teknolojik açıdan önemi, sütün pıhtılaşma mekanizmaları, süte uygulanan çeşitli teknolojik işlemler, pastörize ve sterilize süt, yoğurt, peynir, tereyağı, süttozu, dondurma gibi süt mamullerinin teknolojileri ve sütçülük artıklarının değerlendirilmesi gibi konular anlatılmaktadır. Ayrıca, laboratuarda süt mamullerinin kimyasal analizleri ve pilot tesiste üretim uygulamaları yaptırılmakta ve üretim hattındaki separatör, homojenizatör, ısı değiştirici ve benzeri makineler tanıtılmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sütün bileşimi ve süt bileşenlerinin teknolojik açıdan önemi Süt ve ürünlerinden numune alma
2Sütün pıhtılaşma mekanizmalarıSüt ve ürünlerinde grup çalışması şeklinde kimyasal ve fiziksel analizler
3Ön teknolojik işlemler: Çiğ sütün sağlanması, fabrikaya kabulü, süte uygulanan santrifügal temizlemeSüt ve ürünlerinde grup çalışması şeklinde kimyasal ve fiziksel analizler
4Ön teknolojik işlemler: Homojenizasyon, standardizasyon, termizasyonSüt ve ürünlerinde grup çalışması şeklinde kimyasal ve fiziksel analizler
5Pastörize ve sterilize süt teknolojisiSonuçların değerlendirilmesi ve sunumu
6Yoğurt teknolojisiStandardizasyon hesaplamaları ve separatörün tanıtımı
7Peynir teknolojisiPastörizatörün ve homojenizatörün tanıtımı
8Arasınav
9Peynir teknolojisiStarter kültür hazırlanması
10Tereyağı teknolojisi Yoğurt üretimi ve yoğurt paketleme makinesinin tanıtımı
11Konsantre süt üretimiPeynir mayası kuvvet tayini ve problemleri, peynirde pıhtı oluşumu
12Süttozu teknolojisi Dondurma miks hesaplamaları ve dondurma makinesinin tanıtımı
13Dondurma teknolojisi Eritme peyniri hesaplamaları ve Stephan eritme peyniri makinesinin tanıtımı
14Sütçülük artıklarının değerlendirilmesi Teknik gezi
15Membran filtrasyon tekniklerinin süt mamulleri üretimine uygulanması Sınav
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. Üçüncü, M., “Süt Teknolojisi”, Meta Basım, Bornova. 2010 2. Üçüncü, M., “A’dan Z’ye Peynir Teknolojisi”, II Cilt, Meta Basım, Bornova, Đzmir, 2008. 3. Metin, M., Öztürk, G.F., Süt Mamulleri Analiz Yöntemleri, EMYO Yayınları, No.24. 2002 YARDIMCI KİTAP: 1. Fox, P.F., “Cheese: Chemistry, Physics and Microbiology, Vol 1-2. Applied Science Publishers, London And New York, 1999.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav170
Laboratuvar130
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Rapor Hazırlama144
Seminer111
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma2612
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)107
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1  3  4         
ÖÇ2  3       3    
ÖÇ3  4 3        4 
ÖÇ4  3  444       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr