Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504004372008ET TEKNOLOJİSİZorunlu473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Et Teknolojisi dersi, kasın ete dönüşümü süresince oluşan değişimleri ve bu değişimlerin etin özellikleri üzerine etkisini, farklı et ürünleri işleme tekniklerinin, üretimlerde kullanılan katkıların, alet ve ekipmanların fonksiyonlarının, depolama koşullarının öğrenilmesini amaçlamaktadır. Et Pilot tesisinde yapılan et ürünleri üretimleri ve laboratuvar çalışmalarıyla öğrenilen teorik bilgilerin pratiğe aktarımı hedeflenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Meltem Serdaroğlu, Doç.Dr. Gülen Yıldız Turp
Öğrenme Çıktıları
1Etteki biyokimyasal değisiklikler ile et kalitesi arasındaki iliskinin kurulabilmesi.
2Et kalitesini etkileyen kesim öncesi ve kesim sonrası faktörlerin öğrenilerek, kaliteli ürün eldesi konusunda bu bilgilerin kullanılabilmesi.
3Et teknolojisi konusunda uygulanan temel islemler konusunda kapsamlı bilgi sahibi olunması.
4Et ürünleri üretiminde kullanılan katkı maddeleri, bu katkıların fonksiyonları,alet ve ekipmanların öğrenilmesi.
5Et ve ürünlerinin islenmesinde mühendislik bakış açısının gelistirilmesi.
6Et ve et ürünlerinin depolanmasında, işlenmesinde karşılaşılabilecek problemleri saptayabilme ve çözebilme becerisinin kazandırılması.
7Öğrencilerin mesleki sorumluluklarla ilgili görüs ve düsüncelerine yeni bir boyut kazandırılması.
8Öğrencilerin et pilot tesisinde uygulama yaparak, sınıfta öğrenilen bilgilerin endüstriye uygulanırlığının bilincine varmaları.
9Öğrencilerin laboratuvar analiz sonuçlarını yorumlayabilme becesini kazanmaları.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Etin kimyasal kompozisyonu, kasın ve kas ile iliskili dokuların yapılanması, glikoliz, ölüm sertliği olusum mekanizması, kasın ete dönüsümünü etkileyen faktörler ve et kalitesine etkileri, et kalitesini belirleyen faktörler, etin soğutulması ve dondurulması, depolama koşulları, et ürünleri işleme teknikleri, kürlenmiş, kurutulmuş ürünler, fermente ve emülsiye ürünler, üretimlerde kullanılan katkılar, alet ve ekipmanlar, et ürünlerinde karşılaşılan problemler ve çözüm yöntemleri, et pilot tesisinde yapılan et ürünleri üretimleri ile öğrenilen teorik bilgilerin pratiğe aktarılması, et ve et ürünlerinin kalitesini belirlemeye yönelik analizlerin öğrenilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Önemi, Kural ve GerekleriTanışma, uygulama tanıtımı, Pilot Tesis tanıtımı, etin kalite özelliklerinin kısa anlatımı, etin lif ve bağ doku yapılanmasının ve ette pisme ile olusan değisikliklerin gözlenmesi.
2Etin kimyasal kompozisyonu ve besleyici değeriEt ve et ürünlerinde kokusma testi
3Kas dokunun yapısı, kas tipleri ve fonksiyonlarıFermente et ürününde asitlik tayini
4Et Proteinleri, bağ doku yapılanmasıTuz Tayini
5Kas kasılması mekanizmasıYağ Tayini
6Ölüm sonrası değişimlerTBA Tayini
7Kasın ete dönüşümü, DFD, PSE etlerpH Tayini
8Arasınav
9Et Kalitesi tanımı, taze et kalite özellikleri ve etkileyen faktörlerToplam Su Tayini
10Etin fonksiyonel özellikleriSerbest Su Tayini
11Etin soğukta saklanması, dondurulması ve çözündürülmesi.Sucuk Üretimi
12Et teknolojisinde kullanılan katkılar, materyaller, alet ve ekipmanlar.Sosis Üretimi
13Et teknolojisinin temel prensipleriPastırma Üretimi
14Fermente et ürünleri üretim teknikleri, karşılaşılabilecek problemler ve çözümleriÖğrencilere problemli bir et ürününün verilerek, uygulanması gereken analizleri ve problemin nedenini belirleme becerilerinin değerlendirilmesi
15Emülsiye et ürünleri üretim teknikleri, karşılaşılabilecek problemler ve çözümleriTeknik Gezi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Lawrie, R.A., 1991. Meat Science, 5th ed. Pergamon Press, New York, NY. 2. Aberle, E. D., Forrest, J. C.,Gerrard, D. E., Hedrick, H. B., Judge, M. D., Merkel, R.A., 2001. “Principles of Meat Science”, Kendall/Hunt Publishing Comp. 3. Pearson, A.M. and Gillet, T.A., 1995. Processed Meats. 3rd Ed. Chapman and Hall, New York, NY
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1  3     544    
ÖÇ2  3     544    
ÖÇ3  4 5   544    
ÖÇ4  3     544    
ÖÇ5    4   5354554
ÖÇ6  45    545 55 
ÖÇ7  53     555555
ÖÇ8     5 5 55 45 
ÖÇ9      55555 45 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr