Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504004442008GIDA MADDELERİNİN AMBALAJLANMASIZorunlu484
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin temel amacı, öğrencilere gıda teknolojisindeki önemli unsurlardan biri olan ambalajlama teknolojisinin önemi hakkında farkındalık yaratmaktır. Bu amaçla bu ders kapsamında ambalaj ve ambalaj malzemelerinin koruma fonksiyonları ile gıda bozulmaları arasındaki ilişkiler, gıdaların ambalajlanmasında kullanılan ambalaj malzemeleri, ambalaj malzemelerinin çok katlı kombinasyonları, ambalajlama sistem, yöntem ve makinaları tanıtılmakta, yeni ambalajlama teknolojileri, gıda-ambalaj etkileşimleri hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmaları sağlamaktır. Değişik gıda-ambalaj uygulama örnekleri verilerek bu bilgilerin pekiştirilmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Özlem ESMER
Öğrenme Çıktıları
1Ambalaj ve ambalaj malzemelerinin koruma fonksiyonları ile gıda bozulmaları arasındaki ilişkileri kurabilme.
2Herhangi bir gıdanın ambalajlanması konusunda, kullanılacak olan ambalaj malzemelerini gıdanın özelliklerine uygun olarak belirleyebilme.
3Gıdanın ambalajlanmasında kullanılacak olan ambalajlama makinalarını gıdanın özelliklerine göre belirleyebilme.
4Gıdaların kalitelerinin sağlanması ve raf ömrünün uzatılmasında en uygun ambalajlama teknolojisini belirleyebilme.
5Ambalajlama teknolojisinin tüketicilerin beklentileri, ambalaj malzemelerinin çevreye olan etkileri ve gıdaların raf ömürlerinin uzatılmaları doğrultusunda hızla gelişen bir teknoloji olduğunun farkına varabilme.
6Gıdaların özelliklerine göre ambalaj malzemeleriyle olan etkileşimlerini analiz edebilme.
7Grup çalışması yaparak, verilen bir konuda değişik teknikleri kullanarak araştırma yapabilme, rapor hazırlayabilme ve sunum yapabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında; neme, oksijene ve ışığa duyarlı gıdalar ile ambalaj arasındaki ilişkiler anlatılmakta; cam, kağıt, alüminyum, teneke ve plastik malzemeler ve çok katlı ambalaj malzemeleri tanıtılmakta; şişe, teneke kutu ve cam kavanozlara ambalajlama yöntemleri açıklanmakta ve çalışma prensiplerine göre ambalajlama makinaları anlatılmakta; aseptik ambalajlama ve modifiye atmosferde ambalajlama teknikleri tanıtılmakta, bu bağlamda gıdaların ambalajlanmasında kullanılabilecek ambalaj seçenekleri örneklemeler yapılarak analiz edilmekte; ambalajlama teknolojisindeki gelişmeler anlatılmakta ve gıda-ambalaj etkileşimleri hakkında bilgi verilmektedir. Öğrenciler gruplar halinde kendilerine verilen konu başlıklarında, farklı kaynakları kullanarak rapor hazırlamakta ve sunum yapmaktadırlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, Ambalajın tanıtımı, Ambalajın işlevleri, Gıda bozulmaları
2Kağıt, karton ve oluklu mukavva ambalajlar, Cam ambalajlar
3Metal esaslı ambalaj malzemeleri-Alüminyum ambalajlar.
4Metal esaslı ambalaj malzemeleri- Teneke ambalajlar.
5Plastikler ve Plastik Esaslı ambalaj malzemeleri, Çok katlı ambalaj malzemeleri
6Sıvı ve koyu kıvamlı ürünlerin şişelere doldurulmalarında kullanılan sistemler
7Teneke kutu ve cam kavanozlara ambalajlama sistemleri, Film esaslı malzemelerle ambalajlama teknolojisi
8Arasınav
9Gıda sanayinde aseptik ambalajlama teknolojisi
10Gıda sanayinde modifiye atmosferde ambalajlama teknolojisi
11Gıdaların ambalajlanmasına ilişkin örneklemeler
12Ambalajlama teknolojisinde gelişmeler-Aktif ambalajlama teknolojisi
13Ambalajlama teknolojisinde gelişmeler-Akıllı ambalajlama teknolojisi
14Biyobozunur ambalajlar, gıda-ambalaj etkileşimleri
15Öğrenci sunumları
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. Üçüncü, M., 2000, Gıdaların Ambalajlanması , Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, 689 s. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Bureau, E. and Multon, J.L., 1996, Food Packaging Technology Vol. 1, VCH, Newyork, 367p. 2. Bureau, E. and Multon, J.L., 1996, Food Packaging Technology Vol. 2, VCH, Newyork, 375p. 3. Brody, A.L., 2001, Active Packaging for Food Applications Edited by Aaron L. Brody, Eugene R. Strupinsky, Lauri R. Kline, Boca Raton: CRC Press, 218 p. 4. Ooraikul, B. and Stiles, M.E., 1991, Modified Atmosphere Packaging of Food, NewYork: E, Horwood, 293p.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama12525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)107
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1  4            
ÖÇ2  44         4 
ÖÇ3  4          4 
ÖÇ4  44           
ÖÇ5           55  
ÖÇ6             44
ÖÇ7       43   4  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr