Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504004482010PROCESS CONTROLZorunlu473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Proses Kontrol dersinde gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılabilecek sistemlerin kontrolü hakkında temel bilgiler verilmektedir. Öğrencilerin bu bilgileri kullanarak proses kontrol sistemleri tasarlama becerisini kazanmaları ve otomatik kontrol sistemlerinin çalışma prensiplerini anlayarak kontrolün daha etkin olmasını sağlamaları amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. S. Nur Dirim
Öğrenme Çıktıları
1Gıda endüstrisinde proseslerin kontrolü için temel işlemler, matematiksel modelleme, gıda bilimleri ve teknolojilerinin öneminin öğrenilmesi
2Karşılaşılan yeni problemlerin çözümünde gıda bilimleri ve teknolojileri bilgilerinin kullanılarak proses kontrolün temeli olan matematiksel modeli oluşturmanın öğrenilmesi
3Gıda endüstrisinde ürün kalitesini arttırmak için proses kontrolün önemli olduğunun öğrenilmesi
4Gıda bilimleri ve mühendislik bilgilerinin proses koşullarının optimizasyonunda ve optimum koşulların kontrolünde kullanılabileceğinin öğrenilmesi
5Kontrol uygulamalarında çalışacak mühendisin yapacağı işlerin öğrenilmesi ve kişisel sorumluluğun öğrenilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste proses kontrolün temelini oluşturan teorik bilgilerin yanı sıra modelleme kavramı ve model eşitliklerinin proses kontrol uygulamalarındaki önemi ve kullanımı konuları işlenmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İşletme hedefleri ve proses kontrolün önemi, örnek kontrol sistemlerinin incelenmesi
2Proses kontrol sistemlerinin temel yapısı, kontrol hedefleri,
3Proses kontrol mühendisinin yapacağı işler,
4Proses kontrolün belgelendirilmesi
5Proses dinamiği, deneysel yaklaşım, teorik yaklaşım,
6Matematiksel model, matematiksel modellemenin aşamaları, uygulamalar
7Laplace dönüşümleri,
8Arasınav
9Matematiksel model eşitliklerinin Laplace dönüşümlerinin bulunması
10Kontrol sistemleri için girdi-çıktı modelleri, transfer fonksiyonlarının yazılması,
11Problem çözümleri
12Kontrol sistemleri, oransal kontrol, oransal-türevsel kontrol, oransal-türevsel-integral kontrol
13Blok diyagram hazırlanması
14Birinci derece sistemler, ikinci derece sistemler, seri halde bulunan birinci derece sistemlerde değişimler
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Marlin, T.E., 2000, Process Control Designing Processes and Control Systems for Dynamic Perofrmance, 2nd Ed. , McGraw-Hill Inc., 1056 pp. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Stephanopoulos, G., 1984, Chemical Process Control; An introduction to theory and practice , PTR Prentice Hall International Series, New Jersey, 696 pp. 2. Seborg, D.E., Edgar, T.F., Mellichamp, D.A., 2004, Process Dynamics and Control, 2nd Ed., john Wiley and Sons Inc., USA, 714 pp.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)97
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2  445          
ÖÇ3             4 
ÖÇ4    5        4 
ÖÇ5             4 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr