Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10520401T11235TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARIZorunlu241
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, üniversite öğrencilerinin bilgi, birikim ve yaratıcılıklarını kullanacakları toplumsal hizmet projeleri tasarlayıp, uygulayarak, sosyal sorumluluk konusundaki duruşlarının güçlenmesinin sağlanmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Hatice Kalkan Yıldırım, Assist.Prof.Dr. Fahri Yemişçioğlu, Assist.Prof.Dr. Dr.Seda Ersus Bilek
Öğrenme Çıktıları
1Topluma karşı sorumluluk duygusu geliştirebilme.
2Yaşanılan çevrenin sorunlarına duyarlılığı arttırabilme.
3Girişimcilik ve inisiyatif alma kapasitesini arttırabilme.
4Sosyal proje oluşturabilme becerisini sağlama.
5Ekip çalışmasını sağlama.
6Üniversiteye ve topluma aidiyet duygularını geliştirebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Derse Giriş, Temel Kavramlar Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Sosyal sorumluluk Kampanyalarına Genel Bakış Proje konularının belirlenmesi( çocuklar, yaşlılar, kadınlar, çevre sorunları, eğitim ve öğrenme sorunları yaşayanlar, hastalar ve sağlık sorunları vb.) Proje hazırlama ve sunum
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Kural ve GerekleriAnlatım
2Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Sosyal sorumluluk Kampanyalarına Genel BakışAnlatım
3Proje hazırlama ve sunumAnlatım
4Proje hazırlama ve sunumAnlatım
5Proje hazırlama ve sunumAnlatım
6Proje hazırlama ve sunumAnlatım
7Proje hazırlama ve sunumAnlatım
8Arasınav (Vize)
9Proje hazırlama ve sunumSunum
10Proje hazırlama ve sunumSunum
11Proje hazırlama ve sunumSunum
12Proje hazırlama ve sunumSunum
13Proje değerlendirmeSunum
14Proje değerlendirmeSunum
15Proje değerlendirmeSunum
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı:Ege Üniversitesi WEB sitesinin izlenmesi Yardımcı Kaynaklar: Sosyal sorumluluk projelerinin takip edilmesi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım717
Uygulama/Pratik717
Proje Hazırlama12020
Proje Sunma111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)39
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1            4  
ÖÇ2          4 4 5
ÖÇ3    45         
ÖÇ4     5         
ÖÇ5               
ÖÇ6               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr