Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504001252011ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞZorunlu111
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilerin üniversite yaşamına katılmalarını kolaylaştıran çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere düzenli bir şekilde katılımını sağlayarak “Üniversiteli Olma” bilincini ve duygusunu geliştirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Ozlem ESMER, Yrd.Doc.Dr. Seher KUMCUOGLU, Yrd.Doç.Dr.Gülen Yıldız Turp
Öğrenme Çıktıları
1Öğrencilerin üniversite yaşamına daha kolay adapte olmalarını sağlayabilme
2Öğrencilerin üniversitenin hizmet birimlerinden daha iyi yararlanabilmelerini sağlayabilme
3Öğrencilerin daha aktif, sosyal ve iletişim becerileri yüksek bir öğrenci olmalarına katkı sağlayabilme
4Öğrencilerin bir öğrenci topluluğuna üye olarak, kendi ilgi duydukları bir alanda gelişmelerine katkıda bulunabilme
5Öğrencilerin estetik duygularını ve yaratıcılıklarını geliştirebilme
6Bilgi donanımlarını zenginleştirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Üniversite Yaşamına Giriş dersi kapsamında, üniversite kavramı ve anlayışı hakkında genel bilgilendirme yapılması, Ege Üniversitesi yönetim ve hizmet birimlerinin (kütüphane, sağlık, kültür, spor, gözlem evi, sanat tarihi müzesi, vb.) tanıtılması, öğrencilerin, çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımını artırmaya yönelik olarak; ders dönemi boyunca Fakültesi, Bölümü ve Üniversitesi tarafından düzenlenen veya öğretim üyesi tarafından uygun bulunan bilimsel toplantılardan en az üçüne katılması, öğrencilerin kampüs içinde veya dışında düzenlenen en az bir Klasik Müzik dinletisine, bir opera veya bale gösterisine, bir tiyatro oyununa, bir resim veya heykel sergisine katılması, öğrencilerin Ege Üniversitesi Öğrenci Toplulukları tarafından düzenlenen en az bir etkinliğe katılması ve öğretim üyesinin, dersin temel felsefesine uygun olarak önereceği bir etkinliğe katılması hususları göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Öğrencileri ders hakkında ve dersin işleyişi hakkında bilgilendirme
2Öğrencilere yönelik seminerler- Kütüphane hizmetlerinin tanıtımı
3Öğrencilere yönelik seminerler- Öğrenci işleri hakkında bilgilendirme
4Öğrencilere yönelik seminerler- Üniversitenin stratejik planı hakkında bilgilendirme
5Öğrencilere yönelik seminerler-Üniversitenin uluslar arası ilişkileri-Öğrenci değişim pragramları hakkında bilgilendirme
6Üniversitede çevre bilincinin oluşturulması ve atık değerlendirme politikaları hakkında bilgilendirme
7Öğrenci-öğretim üyesinin ders kapsamanında gerçekleştirlen faaliyetler hakkında görüşmesi
8Öğrenci-öğretim üyesinin ders kapsamanında gerçekleştirlen faaliyetler hakkında görüşmesi
9Öğrenci-öğretim üyesinin ders kapsamanında gerçekleştirlen faaliyetler hakkında görüşmesi
10Öğrenci-öğretim üyesinin ders kapsamanında gerçekleştirlen faaliyetler hakkında görüşmesi
11Öğrenci-öğretim üyesinin ders kapsamanında gerçekleştirlen faaliyetler hakkında görüşmesi
12Öğrenci-öğretim üyesinin ders kapsamanında gerçekleştirlen faaliyetler hakkında görüşmesi
13Öğrenci-öğretim üyesinin ders kapsamanında gerçekleştirlen faaliyetler hakkında görüşmesi
14Öğrenci-öğretim üyesinin ders kapsamanında gerçekleştirlen faaliyetler hakkında görüşmesi
15Öğrenci-öğretim üyesinin ders kapsamanında gerçekleştirlen faaliyetler hakkında görüşmesi
16Öğrenci-öğretim üyesinin ders kapsamanında gerçekleştirlen faaliyetler hakkında görüşmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ege Üniversitesi WEB sitesinin izlenmesi Üniversite içi etkinliklerin takip edilmesi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım10110
Rapor Hazırlama12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)30
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1       34 3    
ÖÇ2   4   3  3    
ÖÇ3        43  3  
ÖÇ4     44 4      
ÖÇ5               
ÖÇ6       4  5    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr