Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504003072012GIDA MÜHENDİSLİĞİTEMEL İŞLEMLER -IIZorunlu365
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin temel amacı ısı ve kütle transferinin uygulamalarını içeren ve gıda proseslerinde büyük önem taşıyan destilasyon, gaz absorpsiyonu, katı-sıvı ekstraksiyonu, buharlaştırma, kristalizasyon, rutubetlendirme, kurutma gibi işlemlerin prensipleri ve hesaplama yöntemlerinin öğretilmesi; bu proseslerin gıda sanayindeki uygulamaları ve kullanılan ekipmanlar hakkında öğrencinin bilgilendirilmesi; ve öğrencilerin proses ve ekipman dizaynı yapabilecek düzeye getirilmesidir. Öğrencileri mühendislik etiği hakkında kısaca bilgilendirerek etik bilincinin geliştirilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Figen Ertekin
Öğrenme Çıktıları
1Kütle transferi problemlerini tanımlayıp formüle edebilme ve çözebilme
2Kütle ve enerji denklikleri kurma bilgisini çeşitli proseslere uygulayabilme becerisini kazanma
3Matematiksel prensipleri teknik problemlerin çözümüne aktarabilme
4Gıda mühendisliği için önemli bir konu olan enerji etkinliği sağlama amacıyla bir ekipman tasarlayabilme ve/veya yenilik içeren bir sistem ile yeni bir ürün geliştirme
5Çalıştıkları konuda literatür tarama, bilgi derleme, bilgisayar yazılımı kullanarak hesaplama ve raporlama becerisi kazanma
6Grup ödevi hazırlayarak bir ekip içinde görev paylaşımı ve uyumlu çalışma becerisi kazanma
7Problem çözümünde mantık kullanma ve problemleri farklı açılardan analiz etme yeteneğini kazanması
8Kendi basına öğrenme yeteneği ve öğrenme fırsatının kendi kendine yaratma sorumluluğunu kazanması
9Sınıfta öğrenilen bilginin endüstriye uygulanırlığının bilincine varması, teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgilerin güncellenebileceğinin farkına varması, gıda sanayindeki uygulamalarda çevre bilincinin kazandırılması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Akışkanlar Mekaniği, Isı ve Kütle Transferi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Isı ve kütle transfer işlemlerinin örnekleri; destilasyon ve uygulamaları, gaz absorpsiyonu ,katı-sıvı ekstraksiyonu ve uygulamaları, buharlaşma ve evaparatörler, kristalizasyon ve kristalizatörler, rutubetlendirme ve rutubet giderme, kurutma yöntemleri ve kurutucular, mühendislik etiği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Önemi, Kural ve Gerekleri Grafiksel integrasyon, kaldıraç prensibi Tanışma, uygulama tanıtımı, Rehberli problem çözme _
2Fazlar kanunu, Raoult’s kanunu, konsantrasyon-kaynama/çiğleşme noktası diyagramları, xy diyagramlarıRehberli problem çözme _
3Fraksiyonel Destilasyona giriş, Geri akma, McCabe-Thiele YöntemiRehberli problem çözme _
4Zenginleştirme ve soyulma bölgeleri işletme doğruları, besleme koşullarının etkisi, besleme doğrusunun denge diyagramı üzerinde yerleştirilmesi, teorik kademelerin çizimi, toplam kademe sayısının belirlenmesiRehberli problem çözme _
5Toplam, Minimum, Optimum geri akma oranı, Kademe tesirliliği, Katı-sıvı ekstraksiyon işlemine girişRehberli problem çözme _
6Tek kademeli ekstraksiyon, ekstraksiyon hızı, ekipmanlar, grafiksel çözüm yöntemi, dengeRehberli problem çözme _
7Karşıt akımlı çok kademeli ekstraksiyon sistemleri, işletme noktası, grafiksel çözüm, Karşıt akımlı çok kademeli ekstraksiyon sistemleri, Gıda sanayinde uygulama alanları, çevre konusunda farkındalık Rehberli problem çözme _
8Arasınav_
9Buharlaştırma giriş, tek tesirli evaporasyon, kütle ve ısı denklikleri, flash evaporasyon, toplu ısı aktarım katsayısı etkileyen faktörler, işlem değişkenlerinin etkisiRehberli problem çözme _
10Çok tesirli evaporasyon, ısı ve kütle denklikleri, buhar ekonomisi, kapasite, ileri ve geri besleme, ön ısıtma, buharın tekrar sıkıştırılmasıRehberli problem çözme _
11Buharlaştırma ekipmanları, buharlaştırıcı yardımcı ekipmanları, Gıda sanayinde uygulama alanları, çevre konusunda farkındalıkRehberli problem çözme _
12Kristalizasyon işlemi, kristal şekilleri, kristallenme şartları, denge çözünürlük diyagramı, aşırı doygunluk, aşılamaRehberli problem çözme _
13Rutubetlendirme, mutlak rutubet, rutubet diyagramları, adyabatik doygunluk, yaş-kuru termometre, çiğ noktası, Lewis bağıntısıRehberli problem çözme _
14Kurutma, Denge nemi, sorpsiyon izotermleri, sabit ve azalan kuruma bölgesi teorik kuruma hızı hesaplanması, kütle ve enerji denklikleriRehberli problem çözme _
15Azalan Kuruma hızı bölgesi, kapiler mekanizma, difüzyon mekanizması, kurutma kusurları, kurutma yöntemleri, rehidrasyon, rekonstitüsyon, mühendislik etiği hakkında kısa bilgiRehberli problem çözme _
16Final Sınavı_
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. Geankoplis, C.J.,2003, Transport Processes and Separation Process Principles 4th Edition, Prentice Hall NJ, 1026 pp. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Mc Cabe,W.L., and Smith,J.C. 1976, Unit Operations of Chemical Engineering 3th Edition, McGraw-Hill, Inc, New York, 1027 pp. 2. Brennan, J.G., Butters, J.R., and Cowell, N.D. , 1990, Food Engineering Operations, Elsevier Applied Science, London, 700 pp.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14228
Takım/Grup Çalışması177
Rapor Hazırlama11717
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ155             
ÖÇ25              
ÖÇ35534           
ÖÇ4  4 4          
ÖÇ5   5 454       
ÖÇ6     4   3     
ÖÇ7  4            
ÖÇ8      44       
ÖÇ9            4  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr