Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504001202015BIOLOGYZorunlu122
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Gıda mühendisliği lisans öğrencilerinin; biyoloji ve moleküler biyolojinin kapsadığı temel konuları öğrenmesini ve gıda mühendisliği alanlarında önemini ve uygulamalarını inceleyerek anlamalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Kaplan Türköz
Öğrenme Çıktıları
1Biyomoleküllerin temel taşları ve bunların polimerleri ile kimyasal bağlar arasındaki bağlantıyı kavrayabilme
2Hücre yapısını ve fonksiyonunu anlama
3Canlıların evrimini, sınıflandırılmasını ve enerji metabolizmalarını kavrama
4Biyomoleküllerin sentezini moleküler yapılarını, biyolojik olayları ve moleküler mekanizmalarını açıklayabilme
5Moleküler biyoloji, genomik ve proteomik konuları hakkında temel ve güncel teknikleri öğrenme
6Hücreler arası iletişim, gen ifadesi ve biyomoleküller arasındaki ilişkiyi kavrama ve probiyotik ve patojen moleküllerinin ökaryot hücreye etkilerini bu açıdan değerlendirme becerisine sahip olma
7Protein mühendisliği yöntemleri ile üretilen rekombinant enzimler ve bunların gıda endüstrisinde kullanım alanları hakkında güncel bilgilere sahip olma
8Biyoloji ve Moleküler biyolojinin gıda alanındaki güncel uygulamaları hakkında fikir sahibi olma ve bu bilgileri güncel hayata uyarlayabilme becerisi kazanma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Biyolojinin tanımı ve kısa tarihçesi; Kimyasal bağlar ve Biyomoleküller; Hücre yapısı ve organeller Hücre metabolizması (Solunum, Fermentasyon, Fotosentez) Hücre döngüsü, mitoz ve mayoz bölünme Hücreler arası iletişim Kalıtım,Genetik materyal ve bilgi akışı Gen-protein ilişkisi, gen ifadesi kontrolü DNA Teknolojisi ve Moleküler Biyoloji uygulamaları Moleküler Biyoteknoloji Tarımsal biyoteknoloji Genomik ve Moleküler Evrim Omik teknolojileri ve bakteri-insan hücresi etkileşimi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Biyolojinin tanımı ve kısa tarihçesi
2Kimyasal bağlar ve Biyomoleküller
3Hücre yapısı ve organeller
4Hücre membranı yapısı ve fonksiyonu
5Canlılarda beslenme ve enerji metabolizması, Metabolizma, enzimler, hücresel solunum
6Canlılarda beslenme ve enerji metabolizması, Fermantasyon, Fotosentez
7Mitoz bölünme, hücre döngüsü, mayoz bölünme, hücrelerde iletişim
8Arasınav
9Genetik materyal ve bilgi akışı: Nükleik asitler: yapısı ve analizi, DNA Sentezi-Replikasyon
10Genetik materyal ve bilgi akışı:Genetik kod, Transkripsiyon,Translasyon,
11Genetik materyal ve bilgi akışı:Mutasyonlar, Gen ifadesi kontrolü
12Genomik, DNA Teknolojisi ve Moleküler Biyoloji uygulamaları, DNA izolasyonu,Polimeraz zincir reaksiyon, gen klonlama
13Moleküler Biyoteknoloji, rekombinant enzim üretimi ve protein mühendisliği
14Tarımsal biyoteknoloji
15Moleküler Evrim, Omik teknolojileri, Mikrobiyom ve bakteri-insan hücresi etkileşimi
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Campbell Biology 10th Edition, Jane B. Reece, Lisa A. Urry, Michael L. Cain, Steven A. Wasserman, Peter V. Minorsky, Robert B. Jackson. Benjamin Cummings, 2013 Molecular Biology of the Cell, Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K. and Walter P Garland Science, 2002. Plants, Genes, and Crop Biotechnology, Maarten J. Chrispeels‪, David E. Sadava‬, Jones & Bartlett Learning, 2003‬‬‬‬‬‬‬
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)72
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1  4            
ÖÇ2  4            
ÖÇ3  4            
ÖÇ4  4            
ÖÇ5  4            
ÖÇ6  4            
ÖÇ7            3  
ÖÇ8  5        3   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr