Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504003662015İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ IZorunlu362
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilerin, iş sağlığı ve güvenliği kavramını, iş kazalarının neler olduğunu, nedenlerini ve alınabilecek önlemleri, meslek hastalıklarını, meslek hastalıklarına neden olan faktörleri, laboratuar güvenliğini, laboratuarda alınması gerekli önlemleri ve kaza anında yapılması gerekenleri, yangın kimyasını, parlayıcı ve patlayıcı maddeler ve bunların depolanmasını, ilkyardımın ilkelerini ve hedeflerini, iş hayatında karşılaşılabilecek kazaları, alınması gerekli tedbirleri ve müdahale yöntemlerini öğrenmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1İş sağlığı ve güvenliği tanımını kavrayabilme ve iş hayatındaki önemini anlayabilme
2İş kazalarını öğrenip, nedenlerini ayırt edebilme ve alınabilecek önlemler için öneri sunabilme
3Meslek hastalıklarının tanımını anlayıp, bir hastalığın meslek hastalığı sayılabilmesi için gerekli faktörleri öğrenme ve bunu farklı örneklere uyarlayabilme
4Bir gıda laboratuarında güvenlik için uyulması gerekli kuralları öğrenme ve alınması gerekli tedbirler konusunda öneri getirebilme
5Yangın kimyasını kavrama ve iş yerlerinde yangına neden olabilecek faktörleri öğrenip, alınması gerekli önlemler hakkında bilgi sahibi olma
6Parlayıcı ve patlayıcı maddeleri zararlılık sınırlarına göre sınıflandırabilme ve depolanmaları sırasında uyulması gerekli kuralları öğrenme
7İş yerlerinde karşılaşılabilecek kazaların nedenlerini ortaya koyup, yapılabilecek ilkyardım hakkında bilgi sahibi olma ve alınması gerekli önlemler için öneri getirebilme
8
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İş sağlığı ve güvenliği, iş kazaları; iş kazalarının nedenleri ve önlenmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği organizasyonu, meslek hastalıkları tanımı, nedenleri ve korunma yöntemleri, kimyasal maddelerin zararlılık sınırları, yangın kimyası, parlayıcı ve patlayıcı maddeler, patlayıcı maddelerin depolanması. Laboratuar güvenliği. İlkyardım; ilkyardımın hedefleri ve ilkeleri, ilkyardım kuralları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İş sağlığı ve güvenliğinin tanımı, iş güvenliği mevzuatı
2İş kazaları, nedenleri ve önlemleri
3İşçi sağlığı ve güvenliği organizasyonu, kazalarla ilgili tutulması gereken istatistiklerKaza sıklık oranı, kaza insidensi ve kaza ağırlık oranı ile ilgili problem çözümleri
4Meslek hastalıklarının tanımı, nedenleri; fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal faktörler
5Meslek hastalıklarının kimyasal ve biyolojik etkenleri
6Meslek hastalıklarından korunma ilkeleri ve önlemler
7Yangın kimyası, parlayıcı ve patlayıcı maddeler, bu maddelerin depolanma kuralları, kimyasal maddelerin zararlılık sınırları
8Laboratuar güvenliği
9Arasınav
10Radyoaktif maddelerle çalışırken güvenlik kuralları
11Kimyasal maddeler için güvenlik bilgi formları
12Güvenlik ve Sağlık işaretleri
13Kişisel Koruyucu Donanımlar
14Risk Yönetimi
15Risk Analiz Yöntemleri
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Tonkut,C., 2000, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı, Ankara. 2.Akkök, A., 1977, İş Kazalarının Maliyeti ve İş Güvenliği, Ankara. 3. Ege, R., 1981, Kaza ve Yaralanmalarda ilk ve Acil Yardım, Ankara. 4. Çağatay, G., 1993, İlkyardım, Hatipoğlu Yayınları, Ankara. 5.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yürürlüğünde bulunan yönetmelikler LECTURE EQUIPMENTS Bilgisayar, Projeksiyon cihazı ve Bilimsel hesap makinesi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Rehberli Problem Çözümü248
Bireysel Çalışma41040
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)70
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1  5            
ÖÇ2       4       
ÖÇ3  3   4        
ÖÇ4      5        
ÖÇ5       5       
ÖÇ6  3            
ÖÇ7         3     
ÖÇ8       3       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr