Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504004502015İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ IIZorunlu483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
İş kazaları ve meslek hastalıklarının nasıl ve neden oluştuğu, hangi teknik ve idari uygulamalar ile önlenebileceği ve iş güvenliği ile ilgili mevzuatın ve hukuksal sorumlulukların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Gülten GÜNDÜZ
Öğrenme Çıktıları
1İş sağlığı ve güvenliği kültürü ile donanmış olma
2Gıda sektöründeki riskler ve tehlikelerden haberdar olmak
3Gıda sektöründe karşılaşılabilecek tehlikeleri fark edebilme, ve bu tehlikeleri yok edecek ya da kontrol altında tutacak önlemleri alabilme becerisi
4İşyerlerindeki riskleri belirleme, analiz etme ve değerlendirebilme yeteneği
5Şirket veya proje bazında iş güvenliğini belli bir yönetim sistemi dahilinde uygulamanın önemini kavramak
6İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve hukuksal sorumluluklar hakkında bilgi
7Çalışacakları işyerlerinde karşılaşabilecekleri yangın çeşitleri, gaz ve toz patlamaları, kaynayan sıvıların genleşen buharlarının patlaması (BLEVE) hakkında bilgilendirileceklerdir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İş sağlığı ve güvenliği terminolojisi. Gıda sektöründeki iş güvenliğiyle ilgili riskler. Kaza Sebeplendirme Yöntemleri ve Kaza Teorileri. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı. İş Güvenliği ile ilgili Kurumlar. Gıda Sektöründe İş Güvenliği Uygulamaları. Süreç Tehlike Analizi. Risk Analizi ve Değerlendirilmesi. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma, İş Güvenliği Nedir? Mühendislik mesleğinde iş güvenliğinin önemi
2İş kazaları ve meslek hastalıkları, İş kazalarının maliyeti, Kaza nedenleri ve araştırılması
3İş güvenliğinin tarihsel gelişimi ve yasallaşma süreci, İlgili devlet kurumları
4İş kanunu ve kanun kapsamında çıkan yönetmelikler
5İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri, işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı
6Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
7Hukuksal Sorumluluk ve Yaptırımlar, İş güvenliği denetimleri
8Ara sınav
9Süreç Tehlike Analizi
10Gıda sektöründe karşılaşılabilecek tehlikeler ve önleme yöntemleri
11Gıda sektöründe karşılaşılabilecek tehlikeler ve önleme yöntemleri
12Risk Analizi ve Değerlendirmesi
13Risk Analizi ve Değerlendirmesi
14İş güvenliği yönetimi ve program öğeleri
15İş güvenliği yönetim sistemleri, OHSAS 18001
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
“İş Güvenliği”, Ercüment N. Dizdar, 2006. “İş sağlığı, güvenliği ve çevresel etki risk değerlendirmesi”, Özlem Özkılıç, 2007
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)80
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
ÖÇ7555555555555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr