Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504001182016COMPUTER PROGRAMMINGZorunlu124
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
MATLAB çalışma ortamını tanımak ve bu ortamda, • Skaler sayılar, vektör ve matrislerle işlem yapmayı ve problem çözümünü, • 2 boyutlu ve 3 boyutlu grafik çizimini, • Temel mühendislik problemlerinin çözümünde algoritmaların oluşturulmasını ve oluşturulan algoritmaların programlanmasını Öğretmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Yavuz Özçelik
Öğrenme Çıktıları
1Fonksiyon yapılarını oluşturmak
2Program tasarım (algoritma) tekniği ve MATLAB yazılımının bu amaca hizmet edecek şekilde kullanımı
3Programlamada veri giriş ve sonuç alma ortamlarını bu ortamlarda kullanılan objeleri,
4Programlamada mantıksal işlemler ve karar yapıları
5Döngü gereksinimini ve döngü yapılarının kurulması
6MATLAB yazılımını kullanarak, Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümüne ilişkin yazılım geliştirme
7Sayılar, vektörler ve matrislerle işlem yapmak
8Problem çözümünün tasarlanması
92 boyutlu ve 3 boyutlu grafik çizimi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
MATLAB çalışma ortamının tanıtılması, bu ortamda sayılar, vektör ve matrislerle işlemler, problem çözümü, 2 boyutlu ve 3 boyutlu grafik çizimi. Problemlerin çözümünde algoritmaların oluşturulması ve oluşturulan algoritmaların MATLAB ortamında programlanması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1MATLAB çalışma ortamının ve bu ortamda yer alan pencerelerin tanıtılması. Bu ortamda temel aritmetik işlemlerin gerçekleştirilmesi ve hazır fonksiyonların kullanılması.
2MATLAB ortamında vektör ve matrislerin yaratılması. Vektör ve matrislerle temel matematiksel işlemlerin gerçekleştirilmesi.
3MATLAB ortamında 2 boyutlu ve 3 boyutlu grafiklerin çizimi.
4Metin dosyalarının kullanımı, veri yönetimi ve kullanıcı tanımlı fonksiyon dosyalarının yazılması.
5Veri yönetimi ve grafik arayüz kullanımı.
6Program tasarlama (Algoritma) ve dökümantasyon teknikleri. .
7MATLAB ortamında programlama. • Şarta bağlı yapılar (if-end, if-else-end yapıları)
8ARASINAV
9MATLAB ortamında programlama- MATLAB ortamında programlama. • Şarta bağlı yapılar (if-elseif-else-end ve switch-case yapıları)
10MATLAB ortamında programlama • Döngü gereksinimi ve döngü yapıları (For-loop)
11MATLAB ortamında programlama • Döngü yapıları (Karmaşık for-loop yapıları ve While-loop yapıları).
12MATLAB ortamında programlama • Döngü yapıları (Karmaşık for-loop ve While-loop yapıları).
13Sembolik ifadeler ve sembolik işlemler
14Mühendislik problemlerinin MATLAB ortamında çözümü (Uygulamalar)
15Mühendislik problemlerinin MATLAB ortamında çözümü (Uygulamalar)
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Amos Gilat, “MATLAB An Introduction With Applications”,John Wiley, (2007) 2. MATLAB® 7 Getting Started Guide 3. Brian D.Hahn and Daniel T. Valentine, “Essential MATLAB® for Engineers and Scientists”, Third edition. 4. Brian R. Hunt, Ronald L. Lipsman , Jonathan M. Rosenberg “A Guide to MATLAB® for Beginners and Experienced Users”, Second Edition.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım52152
Uygulama/Pratik133
Bireysel Çalışma26126
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)107
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
ÖÇ7               
ÖÇ8               
ÖÇ9               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr