Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504001072017GENEL KİMYAZorunlu114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Kimya; Mühendislik Bilimleri, Eczacılık, Fen, Sağlık Bilimleri.Ziraat gibi bilim dallarının temelini teşkil .Bu nedenle bu bilimlerin eğitim programlarına genel kimya dersi zorunlu olarak konulmuştur.Dersin amacı:maddenin en küçük yapı elemanı olan atomdan başlayarak elementlerin özelliklerini, bileşiklerin oluşumuna ilişkin temel kanunlarla, modern gelişmeleri, maddenin katı.sıvı,gaz halleri ile bunların karışımlarının bazı özelliklerini,kimyasal ve bazı fiziksel olayların önceden tahminine olanak sağlayan termodinamik kanunları ve bu olayların hızlarını açıklayan kinetik ifadeleri kısa ve özlü bir şekilde lisans eğitimi yapan öğrencilere açıklamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç Dr. Özgül Özdestan Ocak
Öğrenme Çıktıları
1Maddenin yapısı-madde ve eneji hakkında bilgi edinme
2Atomun yapısı ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olma
3Kimyasal bağ türlerinin öğrenilmesi
4Molekül geometrisi hakkında bilgi edinme
5Kimyasal eşitlikler ve nicel bağıntıların öğrenilmesi
6Gazların genel özellikleri ve gazlarla ilgili yasalar hakkında bilgi edinme
7Sıvıların genel özellikleri ve sıvılarla ilgili yasalar hakkında bilgi edinme
8Katıların genel özellikleri ve katılarla la ilgili yasalar hakkında bilgi edinme
9Çözeltilerin genel özellikleri ve çözeltilerle ilgili yasalar hakkında bilgi edinme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Madde:maddenin özellkleri ,madde ve enerji.Karışım ve bileşik.Maddenin temel kanunları.proton,nötron pozitron,meson.kuantum teorisi.elementlerin elektronik yapısı.Periyodik özellikler.Anorganik bileşiklerin tanımı ve sınıflandırılması.Kimyasal bağlar .Bağ parametreleri.Molekül geometrisi .hibrit orbitaller.kimyasal eşitlikler ve hesaplamalar.Gazlar:gazların özellikleri ve gazlarla ilgili temel yasalar.Sıvılar:sıvıların genel özellikleri.Katılar:KristallerKristal yapıları tayini.kristal türleri.Çözeltiler:Çözünme olayı. konsantrasyon. konsantrasyon birimleri. Çözeltilerle ilgili hesaplamalar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş:Madde,maddenin temel kanunları,S1 birim sistemi,anlamlı sayılar, Genel Bilgiler:Laboratuvarda çalışma kuralları,laboratuar malzemelerinin tanıtımı,ısıtma işlemleri
2Atomyapısı:elektron,proton,nötron,pozitron,meson ,atomu belirleyen numaralar,moseley kuramı,atomal kütle,izotop ve izobarÖlçme işlemleri,çöktürme ,süzme yıkama işlemleri
3Kuantum teorisi,ışığın yapısı,fotoelektrik etki, dalga mekaniği,kuantum sayılarıAyırma ve saflandırma yöntemleri;kristallendirme
4Periyodik özellikler ,elementlerin elektriksel iletkenlikleriDestilasyon;normal damıtma, fraksiyonlu damıtma,vakumlu damıtma
5Atomal çapların değişimi,iyonlaşma enerjisi,elektron ilgisi,Elektronegatiflikmadde ve özellikleri;kütlenin korunumu
6Anorganik bileşiklerin tanımı ve isimlendirme kuralları (oksitler,hidrojen bileşikleri,Asitler,bazlar,tuzlar)Ekstraksiyon
7Kimyasal bağlar:Bağ parametreleri;iyonik bağ,kovalent bağ,lewis oktet yapısıÇözgenlerin tanımı
8ArasınavArasınav
9formal yük,bağların polarlığı,dipol moment,koordinatif kovalent bağPh indikatörleri
10Oktet görüşünün istisnaları;valens bağ teorisi,moleküler orbital teori , Molekül Geometrisi ve VSEPR Teorisi,hibrit orbitaller,metalik bağÇöktürme ve süzme
11Kimyasal eşitlikler ve hesaplamalar:Mol kavramı,kimyasal tepkimeler,oksidasyon sayıları,redox tepkimelerinin eşitlenmesiKimyasal sentez ve verim hesaplanması.
12Gazlar;Gazların özellikleri ve basınç.İdeal gazların hal denklemi ,gazların kinetik teorisi,İdeal gaz kanunlarıSıcaklığın kimyasal tepkime hızına etkisi
13Sıvılar;sıvıların genel özellikleri,viskozite,yüzey gerilim,buhar basıncı,buharlaşma ısısı ve entropisi,donma olayıKatyonlar için nitel testler
14Katılar:katıların genel özellikleri ,kristal türleri,(metalik,iyonik,kovalent,molekülsel Kristaller) kristal hatalarıAnyonlar için nitel testler
15Çözeltiler;Çözünme olayı,çözünme ısısı,konsantrasyon,konsantrasyon birimleri, çözeltilerin buhar basıncı,çözeltilerin sayısal (colligative)özellikleri,osmotik basınçKarbon bileşiklerinin nitel tanınması
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Petrucci, R.H., Herring, F.G., Madura, J.D., Bissonnette, C. (2012) Genel Kimya İlkeler ve Modern Uygulamalar, Cilt 1. 2. Mortimer, C. E., “Modern Üniversite Kimyası” Çağlayan Kitabevi.Beyoğlu-İstanbul, (1988).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Laboratuvar14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2  4            
ÖÇ3  4            
ÖÇ4  4            
ÖÇ5    5          
ÖÇ6               
ÖÇ7    4 4        
ÖÇ8    5          
ÖÇ9      4        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr