Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504001172017COMPUTERZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bilgisayar teknolojisinin genel prensipleri hakkında bilgi vermek, bazı ofis uygulamalarının (MS Word; MS Excel; Power Point) kullanımını göstermek ve Excell programında lineer ve nonlineer denklem çözümleri ayrıca solver ile optimizasyon yapılması, öğrencilerin bu bilgileri mühendislik çözümleri konusunda kullanımlarına ilişkin bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc.Prof.Dr. Seda Bilek
Öğrenme Çıktıları
1Bilgisayar teknolojisinin genel prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak.
2MS Word programını kullanarak metin yazmayı öğrenmek.
3MS Word programını kullanarak metin düzenlemeyi öğrenmek.
4MS Word programında görsel operatörleri kullanmak.
5MS Excel programını kullanarak hesaplamalar yapmak.
6MS Excel programını fonksiyonları kullanarak hesaplamalar yapmak., regresyon analizi, lineer non lineer denklem çözümleri, solver
7MS Excel programını kullanarak grafik çizimini öğrenmek.
8Internet’in sağladığı olanakların kişisel ve mesleki gelişimine yönelik kullanım olanakları hakkında fikir sahibi olmak.
9MS Power Point programını kullanarak sunumlar yapmak.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
*MS Word programının tanıtımı ve uygulamaları;Internet sisteminin tanıtımı, servisleri, tarama ve elektronik iletişim;MS Excel programının genel tanıtımı, tablo ve grafik çizimi, regressyon analizleri, denklem çözimleri, optimizasyon, MS Powerpoint programının genel tanıtımı,sunum hazırlama teknikleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bilgisayar tanımları ve windows işletim sistemin tanıtımı Word Excell ve PowerPoint
2MS Word programın tanıtımı ve uygulamaları-yeni dokuman oluşturma; kesme/ yapıştırma işlemleri; cümle ve paragraf düzenleme; madde ve numara kullanma; sayfa düzenleme; imla kontrolü; sayfa görüntüleme-seçenekler; Metin yazımına yönelik örnekler
3MS Word programın tanıtımı ve uygulamaları-uzun doküman ile çalışma: metinde yazı tipi düzenleme; “bul” ve “değiştir” operatörü; paragraf ve tab (sekme) düzenleme; boşluk bırakmak; üst ve alt bilgi kullanmak; Metin yazımı ve düzenlemesine yönelik örnekler
4MS Word programın uygulamaları-büyük/ küçük harf kullanımı; resim ilave etme, çıktı alma, zarf ve etiket ayarları; kelime sayımı, tablo çizimi; tablo için içindekilerin ilavesi; Metin düzenlemeye (tablo içeren) yönelik örnekler
5Elektronik posta ve Internet – kütüphanede tarama; farklı veri tabanlalar ulaşma yolları; “web of science” bilgiye ulaşma şekilleri; E-mail alma; Web of science tarama;
6MS Excel programın tanıtımı ve uygulamaları – çalışma kitabın penceresi tanıtımı; çalışma sayfası oluşturma: veri girmek, birden fazla sayfaya veri girmek, yeni bir sayfa eklemek, sayfanın adını değiştirmek, çalışma kitabını kaydetmek, çalışma kitabını kapatmak ve silmek, bir dosyayı pencereye yüklemek, bir çalışma sayfasını yazıcıdan almak, Operatörlerin kullanımına yönelik örnekler
7MS Excel programın tanıtımı ve uygulamaları- Çalışma sayfasını düzenlemek: tablo oluşturmak, format değiştirmek; veri kopyalamak ve silmek; formül girmek-ondalık hene artırmak ve azaltmak, devrik kopyalama yapmak ; satır ve sütunlarda değişiklik yapmak: sütün silmek/ eklemek,işaretleme yöntemi ile formül girmek,araya satır girmek, / silmek,satır ve sütün taşımak, temel hesaplamalar yapmak; Temel hesaplamalara yönelik örnekler
8Arasınav
9MS Excel programın tanıtımı ve uygulamaları – excel işlevler, işlev yazılım kuralları; örnek excel işlevleri: ortalama almak, en büyük ve en küçük sayıyı bulmak, bağıl değer sayısını bulmak, “eğer” işlevi, “ve” işlevi, “eğer” işlevi ile “ve” işlevi bir arada kullanmak; birden fazla “eğer” işlevi kullanmak; std bulmak, işlev yapıştır penceresini kullanmak, bölgeler isim vermek Fonksiyonların kullanımını içeren örnekler
10MS Excel programın uygulamaları – diğer Excel işlemleri: mutlak hücre adresleme –sıfırı görüntülemek, pencereyi bölerek kullanmak, formül göstermek, verilerin korunması, manuel ve otomatik hesaplamalar, çizelge oluşturmak, fonksiyonların tekrarlamak Fonksiyonların kullanımını içeren örnekler
11MS Excel programın uygulamaları - regresyon analizi, linear ve linear olmayan denklem çözümleri; matris işlemeleri, Regresyon analizi, yönelik örnekler
12MS Excel programın uygulamaları – grafik çizimi: grafik verilerinin seçilmesi, grafik üzerinde değişiklik yapmak: grafiğe ve eksenlere isim vermek, kılavuz çizgilerini çizdirmek, grafik türünü değiştirmek; Grafik çizimi içeren örnekler
13MS Excel programın uygulamaları – veri tabanı işlemleri: kayıtları sıralamak, kayıtları aramak; özet tablo raporu hazırlamak Bir veri listesinde sıralamalar, eklemeler, alt toplamalar içeren örnekler
14MS Powerpoint programın tanıtımı ve uygulamaları- yeni slayt hazırlamak; yeni slayt eklemek; resim eklemek; metin düzenlemek; tablo eklemek; slaytları değiştirmek; sunuyu kaydetmek; Sunum hazırlamak
15MS Powerpoint programın uygulamaları- animasyon seçeneklerini kullanmak; ses eklemek; slayt nesnelerinde canlandırma ayarı yapmak; sunum hazırlamak Sunu gösterisi yapmak
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Taşbaşı, A.;Altınbaşak, 0,1999, Bilgisayara Giriş,Altaş Basım Yayın Dağıtım, İstanbul, 589 pp. Anonymous,Microsoft Word",Catapult Inc, Washington (1997). Anonymous, "Microsoft Excel", Catapult Inc, Washington (1997).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz339
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1     1  1      
ÖÇ2     1  1      
ÖÇ3     1  1      
ÖÇ4  1     1      
ÖÇ5   1    1      
ÖÇ6     1  1      
ÖÇ7     1         
ÖÇ8          1    
ÖÇ9               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr