Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504001152017ANALYTICAL CHEMISTRYZorunlu123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Temel gravimetrik ve volumetrik analizlerin gerçekleştirilmesi, kantitatif analizde analiz sonuçlarının hesaplanması, ayarlı çözeltilerin hazırlanması ve ayarlanması, çeşitli konsantrasyon terimlerinin açıklanması, sulu asit, baz ve tuz çözeltilerinin pH lerinin hesaplanması, tampon çözeltilerin önemi ve pH lerinin hesaplanması, poliasitlerin önemi ve pH lerinin hesaplanması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Özgül ÖZDESTAN OCAK
Öğrenme Çıktıları
1Analitik terazi ve üstten kefeli terazinin kullanılmasını öğrenme
2Kimyasal analizde en çok kullanılan konsantrasyon terimlerini öğrenme
3Asit, baz ve tuz çözeltilerinin pH lerini hesaplamayı öğrenme
4Tampon çözeltilerin özelliklerini, işlevlerini ve pH lerinin hesaplanmasını öğrenme
5Poliasitlerin oluşturduğu sistemlerin pH lerini hesaplamayı öğrenme
6Volumetrik yöntemlerin prensiplerini ve volumetrik hesaplamaları öğrenme
7Normalite ve eşdeğer ağırlığı öğrenme
8Volumetride kullanılan temel nitelikteki ayarlı çözeltileri hazırlamayı ve ayarlamayı öğrenme
9Temel gravimetrik analizlerin gerçekleştirilmesini öğrenme
10Temel volumetrik analizlerin gerçekleştirilmesini öğrenme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Analitik kimyaya giriş, bazı temel kavramların ve önemli konsantrasyon terimlerinin tekrar gözden geçirilmesi, gravimetrik yöntemler, volumetrik yöntemler (volumetrik analizde önemli kavramlar, ayarlı çözeltiler, volumetrik hesaplamalar, normalite ve eşdeğer ağırlık), sulu çözeltiler kimyası (sulu çözeltilerin kompozisyonu, kimyasal denge), sulu çözeltilerin pH lerinin hesaplanması (asit, baz, tuz ve tampon çözeltilerin pH lerinin hesaplanması, poliasitlerin pH lerinin hesaplanması).
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Analitik kimyaya girişAnalitik terazi
2Çözeltiler ve önemli konsantrasyon terimleriNem ve kül tayini
3Çözeltiler ve önemli konsantrasyon terimleriNem ve kül tayini
4Sulu çözeltiler kimyası, sulu çözeltilerin kompozisyonu, kimyasal dengeÇözünen tuzlarda sülfat tayini
5Asit, baz ve tuz çözeltilerinin pH lerinin hesaplanmasıÇözünen tuzlarda sülfat tayini
6Tampon çözeltilerin tanımı, özellikleri, işlevleriAyarlı HCl hazırlanması
7Tampon çözeltilerin pH lerinin hesaplanmasıAyarlı NaOH hazırlanması
8Ara sınav-
9Poliasitlerin tanımı ve pH lerinin hesaplanmasıSirkede asetik asit tayini
10Volumetrik yöntemler, volumetrik analizde önemli kavramlarNa2CO3 – NaHCO3 karışımının analizi
11Ayarlı çözeltilerin özellikleri, hazırlanmasıKompleks oluşumuna dayanan reaksiyonlar
12Volumetrik hesaplamalarVolumetrik çökelme tepkimeleri
13Volumetrik hesaplamalarKMnO4 ile yapılan yükseltgeme yöntemleri
14Normalite ve eşdeğer ağırlıkKMnO4 ile yapılan yükseltgeme yöntemleri
15Normalite ve eşdeğer ağırlıkİyodometrik yöntemler
16Final sınavıLaboratuar sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. Skoog, D.A., West, D.M. & Holler, F.J., 1996, Fundamentals of Analytical Chemistry Seventh Edition, Saunders College Publishing, 870 pp. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Kılıç, E. ve Köseoğlu, F., Çeviri editörleri, 1996, Analitik Kimyanın Temelleri, Skoog, D.A., West, D.M. & Holler, F.J. dan çeviri, İkinci Baskı, Bilim Yayıncılık, 870 sayfa.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz2510
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1  54 443       
ÖÇ2  44 443       
ÖÇ3  54 443       
ÖÇ4  44 443       
ÖÇ5  54 443       
ÖÇ6  44 443       
ÖÇ7  54 443       
ÖÇ8  44 443       
ÖÇ9  54 443       
ÖÇ10  44 443       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr