Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504002212017GIDA KİMYASI IZorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Gıda Kimyası I dersi gıda mühendisliği eğitiminde temel bir derstir. Dersin amacı, besin maddelerinin temel bileşenlerinden olan yağ, protein, mineral maddeler ve suyun bileşimi ve özellikleriyle, işleme ve depolama sırasındaki fiziksel ve kimyasal değişmeleri açıklamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Semih Ötleş, Doç. Dr. Özgül Özdestan Ocak
Öğrenme Çıktıları
1Su ve buzun fiziksel özellikleri, su molekülünün yapısı, su tiplerini öğrenme
2Su aktivitesi ve gıdaların bozulması arasındaki ilişkinin öğrenilmesi
3Amino asitlerin özellikleri ve reaksiyonları, sınıflandırılması, nicel ve nitel tayinlerini öğrenme
4Proteinlerin yapısı, biyolojik değeri, fizikokimyasal özellikleri, sınıflandırılması, nicel ve nitel tayininin öğrenilmesi
5Lipitlerin ve yemeklik yağların tanımı ve sınıflandırılmasının öğrenilmesi
6Yağ asitlerinin yapısı ve özelliklerinin öğrenilmesi
7Lipitlerin kimyasal özelliklerinin öğrenilmesi
8Düz zincirli ve aromatik yağ alkollerinin öğrenilmesi
9Yağların bozulmasını önlemede kullanılan antioksidanların öğrenilmesi
10Mineral maddelerin sınıflandırılması, doğada ne şekilde bulunduğu, minerallerin emilimi üzerine etki eden faktörlerin öğrenilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Su (su ve buzun fiziksel özellikleri, su molekülünün yapısı, su tipleri, su aktivitesi ve gıdaların bozulması), proteinler (amino asitlerin özellikleri ve reaksiyonları, amino asitlerin sınıflandırılması, amino asitlerin nicel ve nitel tayini, proteinlerin yapısı, proteinlerin biyolojik değeri, proteinlerin fizikokimyasal özellikleri, proteinlerin sınıflandırılması, proteinlerin nicel ve nitel tayini), lipitler (lipit ve yemeklik yağların tanımı ve sınıflandırılması, yağ asitlerinin yapısı ve özellikleri, lipitlerin kimyasal özellikleri, düz zincirli ve aromatik yapılı yağ alkolleri, yağların bozulmasını önlemede kullanılan antioksidanlar), mineral maddeler (minerallerin sınıflandırılması, minerallerin doğada ne şekilde bulunduğu, minerallerin emilimi üzerine etki eden faktörler), toksik mineraller.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, su aktivitesi, gıdalarda bulunan su tipleri Formol titrasyon yöntemi
2Lipitler ve yemeklik yağlar; tanım ve sınıflandırma Amino asitlerin izoelektrik pH sinin tayini
3Basit, konjuge ve türev lipitler, yapı ve özellikleri Biüret ve ksantoprotein deneyi
4 Yağ asitleri; isimlendirme, sınıflandırma, doymuş, doymamış, çok doymamış yağ asitlerinin yapı ve özellikleri Adamkiewicz triptofan denemesi
5Lipitlerin kimyasal özellikleri; hidroliz ve esterleşme tepkimeleri Mikro Kjeldahl yöntemi ile protein tayini
6Çift bağlarda meydana gelen tepkimeler; hidrojenasyon ve halojen katılması tepkimeleri Fosfor tayini
7Otoksidasyon ve fotooksigenasyon tepkimeleri Yağlarda asit sayısının saptanması
8Arasınav-
9Amino asitlerin özellikleri ve reaksiyonları Yağlarda sabunlaşma indisi tayini
10Amino asitlerin sınıflandırılması, nicel ve nitel tayinleri Yağlarda peroksit değeri tayini
11Proteinlerin yapısı ve özellikleri Yağlarda iyot sayısı, kırılma indisi tayini
12Proteinlerin sınıflandırılması Gıdalarda yağ miktarının tayini
13Proteinlerin nicel ve nitel tayini Suda geçici, kalıcı, toplam sertlik ve CO2 tayini
14Mineraller Biyojen amin analiz yöntemleri ile ilgili deney tasarımı hazırlanması
15Toksik mineraller Biyojen amin analiz yöntemleri ile ilgili deney tasarımı hazırlanması
16Final sınavı Laboratuar sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Ötleş, S., Özdestan. Ö., Nakilcioğlu, E., Kartal, C., Özyurt, H. 2016. Gıda Kimyası. E.Ü.Yayınları, İzmir. YARDIMCI KİTAPLAR: deMan, J.M., 1990, Principles of Food Chemistry Second edition, The Avi Publishing Company, 469 pp. Heimann, W., 1980, Fundamentals of Food Chemistry, The Avi Publishing Company, 344 pp. Lee, F.A., 1983, Basic Food Chemistry Second edition, The Avi Publishing Company, 563 pp. Gunstone, F.D., Harwood, J.L. & Padley, F.B., 1986, The Lipid Handbook, Chapman and Hall, London, 571 pp.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz20120
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6  4            
ÖÇ7 4             
ÖÇ8   5554        
ÖÇ9               
ÖÇ10   5           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr