Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504002132017GENEL MİKROBİYOLOJİZorunlu244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Genel Mikrobiyoloji dersinin amacı; temel mikrobiyolojik kavramların öğrenilmesi ile gıda mikrobiyolojisi dersi için gerekli alt yapının oluşturulmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Duygu Kışla, Doç. Dr. Gülten Tiryaki Gündüz, Doç. Dr. İlkin Yücel Şengün
Öğrenme Çıktıları
1Gıda mikrobiyolojisi dersi için temel oluşturabilme
2Mikroorganizmaların isimlendirilmesi ve sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olma
3Mikroorganizmaların hücre yapısı ve fonksiyonları hakkında bilgi
4Mikrobiyal üreme ve metabolizma bilgilerini kavrayabilme
5Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle mikrobiyal üremenin engellenmesi hakkında bilgi
6Mikroorganizmaların bulaşma kaynakları hakkında bilgi
7Aseptik teknik, kültür ve preperat hazırlama ve uygun sterilizasyon teknikleri gibi temel mikrobiyoloji teknikleri becerisi
8Işık mikroskobunu kullanabilme ve bilinmeyen bir mikroorganizmayı boyama yöntemlerini kullanarak özelliklerini belirleyebilme yeteneği
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Mikrobiyolojiye giriş, Terminoloji, Sınıflandırma, Mikroorganizma gruplarının genel özellikleri ve bu mikroorganizma gruplarının gıda mikrobiyolojisi açısından önemi, Mikrobiyal metabolizma, Mikrobiyal üreme, Mikroorganizmaların kontrolü
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Mikrobiyolojiye giriş Mikrobiyoloji Laboratuarında Uyulması Gereken Kurallar ve Kullanılan Araç ve Gereçler
2Mikroorganizmaların adlandırılması ve sınıflandırılması Aseptik Teknik-1
3Mikroorganizmaların tanımlanmasında kullanılan yöntemler Aseptik Teknik-2
4Mikroorganizma gruplarının genel özellikleri Mikroskop Kullanımı
5Mikroorganizma gruplarının genel özellikleri Bakteriyel Morfoloji Boyama Yöntemleri Basit Boyama
6Mikroorganizma gruplarının genel özellikleri Gram Boyama
7Mikroorganizma gruplarının genel özellikleri Negatif Boyama Spor Boyama Kapsül Boyama
8Arasınav
9Mikrobiyal metabolizma Maya ve Küflerin Morfolojik ve Kültürel Özellikleri
10Mikrobiyal üreme ve üremeye etki eden faktörler Çevremizdeki Mikroorganizmaların İncelenmesi Saf Kültür, Plak Çizme
11Mikrobiyal üreme ve üremeye etki eden faktörler Besiyerleri ve Besiyeri Hazırlama
12Mikrobiyal üreme ve üremeye etki eden faktörler Dilüsyon Hazırlama Dökme Plak Yöntemi Yayma Plak Yöntemi
13Mikrobiyal bulaşma kaynakları ve mikroorganizmaların kontrolü SINAV
14Mikrobiyal bulaşma kaynakları ve mikroorganizmaların kontrolü
15Mikrobiyal bulaşma kaynakları ve mikroorganizmaların kontrolü
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dersin Kitabı Madigan, M.T., Martinko, J.M., Parker, J., “Biology of Microorganisms”, Prentice- Hall, 10th ed., 2003. Önerilen Kaynaklar Boyd, R.F., “General Microbiology”, Times Mirror/ Mosby College Publ. 2nd ed., 1988. ICMSF, “Microorganisms in Foods 6; Food Commodities”, Blackie Academic Professional, 1998. Jay, J. M., “ Modern Food Microbiology”, Chapman & Hall, New York, 1992.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Laboratuvar12224
Rapor Hazırlama4312
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13636
Laboratuvar Sınavı111
Performans313
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ13              
ÖÇ23              
ÖÇ33              
ÖÇ43              
ÖÇ53          43  
ÖÇ63          43  
ÖÇ73  5 444       
ÖÇ8   5 444       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr