Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504002222017GIDA KİMYASI IIZorunlu244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Gıda Kimyası dersi Gıda Mühendisliği eğitiminde temel bir derstir. Bu ders kapsamında öğrencilere gıdanın yapısı, gıdayı oluşturan besin öğeleri ve bunların nitel ve nicel bileşimleri ile oluşum hazırlama, üretim ve muhafaza sırasındaki durum ve değişimlerini ortaya koymak ve bu analizlerle ilgili yöntemleri oluşturmak, gıdaların oluşumu ve değişimi sırasında meydana gelen kimyasal tepkimeleri öğrencilere anlatarak gıdaların yapı ve özelliklerini öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Semih Ötleş, Doç. Dr. Özgül Özdestan Ocak
Öğrenme Çıktıları
1Vitamin,karbohidrat ve enzimlerin verdikleri kimyasal tepkimeler ile ilgili bilgi edinme
2Gıdaların işlenmesi ve depolanması sırasındaki vitaminlerde meydana gelen değişmeler hakkında bilgi edinme
3Gıda bileşenlerinden olan vitamin, karbohidrat ve enzim analizleri hakkında bilgi edinme
4Günlük vitamin gereksinimleri,hipervitaminoz ve hipovitaminoz hakkında bilgi edinme
5Gıdaların işlenmesi ve depolanması sırasındaki renk değişimi ile karbohidratların nitelik ve nicelikleri arasındaki ilişkiler hakkında bilgi edinme
6Gıda kimyası amaç ve kapsamının öğrenilmesi
7Gıda bileşenlerini öğrenme
8 Gıdaların bileşiminde bulunan karbohidratlar hakkında bilgi edinme
9Mikro besin elementlerinden olan vitaminlerin fonksiyonları ,yapı ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olma
10Gıdalarda bulunan enzimler hakkında bilgi edinme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Gıda Kimyası 2 Dersinde gıdaların bileşiminde bulunan Vitaminler, Karbonhidratlar ve Enzimlerin yapı ve özellikleri ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Şekerlerin sınıflandırılması ve yapıları, -Monosakkaritler, oligosakkaritler ve polisakkaritler Giriş
2Şekerlerin indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonları İndirgen şekerlerin tanım ve renk tepkimeleri
3Maillard reaksiyonlarının mekanizması ve önlenmesi, Karamelizasyon Volumetrik yöntemle indirgen şeker tayini
4Dekstrinler, Nişastanın yapısı, Jelatinizasyonu, retrogradasyonu ve modifikasyonu , Pektik maddeler Kolorimetrik şeker tayini
5Vitaminlerin tanımı fonksiyonları ve sınıflandırılması İyodun indirgen şekerlerle reaksiyonu
6A ve D vitaminleri yapı ve özellikleri C vitamini tayini(volumetrik
7E ve K vitaminleri yapı ve özellikleri günlük gereksinimleri Nişastanın hidrolizi
8ArasınavArasınav
9C Vitamini ,biotin; yapı ve özellikleri günlük gereksinimleri Hidroksimetil furfural tayini
10Tiamin, riboflavin,niasin yapı ve özellikleri günlük gereksinimleri, İnce tabaka kromatografisi ile doğal renk maddeleri tayini
11Piridoksal,pantotenik asit ,folik asit; yapı ve özellikleri Üreaz aktivitesi tayini
12Enzimler ve önemi Diastaz sayısı tayini
13Enzimlerin yapıları ve sınıflandırılmalarıDiastaz aktivitesi tayini
14Enzim kinetiği, etki eden faktörlerSpektrofotometrik beta-karoten tayini
15Ticari enzim üretimi, kullanıldığı yerlerSpektrofotometrik klorofil tayini
16Final sınavıfinal sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. John,M.deMan.,(Edited);Principles of Food Cemistry.An Apsen Publication.(1999) 2. Saldamlı, İ.,( Edited); “Gıda Kimyası” , Hacettepe Üniversitesi Yayını (1998) 3. Wildman, R.E.C. (Edited) “Handbook of Nutraceuticals and Functional Foods” CRC Pres, Boca Radon (2001) 4. Ötleş, S. “Tıbbi ve Fonksiyonel Gıdalar Kimyası” Ders Notları (2005) 5. Lawrence J.Machlin.Handbook of Vitamins Marcel Dekker ,INC (1991),Newyork. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Schmidl, MK, Labuza, K, (Edited) “Essentials of Functional Foods”, An Aspen Press (2001) 2. Shibamoto, T, Terao, J, (Edited) ‘’Functional Foods for Disease Prevention’’, Chips, (1998)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Bireysel Çalışma12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)121
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
ÖÇ7               
ÖÇ8               
ÖÇ9               
ÖÇ10               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr