Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ÜYG104ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞZorunlu122
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı; Öğrencilerin üniversite yaşamına uyumunu kolaylaştıran çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere düzenli bir şekilde katılımını sağlayarak “Ege Üniversiteli Olma” bilimcini ve duygusunu geliştirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Süleyman Gürdal TÜRKSEVEN
Öğrenme Çıktıları
1Üniversitesi hakkında bilgi sahibi olabilme
2Öğrenim gördüğü fakültesi hakkında detaylı bilgi sahibi olabilme
3Öğrenim gördüğü bölüm hakkında detaylı bilgi sahibi olabilme
4Öğrenciliğine yönelik yönetmelik ve yönergeleri bilme
5Üniversitede gerçekleşen bilimsel etkinliklere katılıp bilgi sahibi olabilme
6Üniversitede gerçekleşen sanatsal etkinliklere katılıp bilgi sahibi olabilme
7Üniversitede gerçekleşen sportif etkinliklere katılıp bilgi sahibi olabilme
8Katıldığı etkinliklerdeki bilgi ve görgüsü ile sosyal çevre oluşturabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Katılınılan aktiviteler çerçevesinde; • Üniversitesini, fakültesini, bölümünü tanımak • Üniversitenin yönetmeliklerini ve yönergelerini öğrenmek • Üniversitenin bilimsel ve kültürel havasından yararlanmak • Üniversitenin sosyal ve sportif kısmını yaşamak
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, tanışma
2Üniversitenin Tanıtımı
3Fakültenin Tanıtımı
4Bölümün Tanıtımı
5ÜniversiteninYönetim ve Hizmet Birimlerinin Tanıtımı
6Üniversitenin Ulusal ve Uluslar arası olanakları ve eğitim konuları hakkında bilgilendirilmesi
7Öğrencilerin tabi oldukları Yönetmelik ve Yönergeler konusunda bilgilendirilmesi
8Bilimsel Toplantılara Katılım-1
9Bilimsel Toplantılara Katılım-2
10Kültürel Etkinliklere Katılım-1
11Kültürel Etkinliklere Katılım-2
12Öğrenci Topluluğu Etkinliklere Katılım-1
13Öğrenci Topluluğu Etkinliklere Katılım-2
14Sportif Etkinliğe Katılım-1
15Sportif Etkinliğe Katılım-2
16Rapor verme ve genel değerlendirme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14114
Rapor122
Performans11333
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)49
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1      
ÖÇ2      
ÖÇ3      
ÖÇ4      
ÖÇ5      
ÖÇ6     1
ÖÇ7      
ÖÇ8    2 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr